Verdigrunnlag

Studentidretten kombinerer idrett og studier slik at studietiden blir aktiv, sosial og utviklende, fylt med glede og tilhørighet i studentidrettslagene. Studentidretten er arenaen der den enkelte kan nå de målene man setter seg i kombinasjonen idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt.

NSI har et helhetlig menneskesyn der idrett og utdanning går hånd i hånd. En sunn sjel i et sunt legeme er studentidrettens grunnidé.

 

Studentidretten skal være en inkluderende arena hvor alle studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv på bakgrunn av sine ønsker og behov, fri for diskriminering på grunn av livssyn, kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse eller etnisk opprinnelse.

IMG_3620
IMG_3620

press to zoom
main_top_photo_cover_0Z1A8749
main_top_photo_cover_0Z1A8749

press to zoom
46461845344_c09d43cec6_o
46461845344_c09d43cec6_o

press to zoom
IMG_3620
IMG_3620

press to zoom
1/6

EngasjerEnde

Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.

KUNNSKAPSRIKE

Vi er kunnskapstørste, og vi bruker og deler vår kunnskap med andre.

UTFORDRENDE

Vi er åpne og nysgjerrige, og utfordrer etablerte sannheter.

HUMØRFYLTE

Vi vet at godt humør og det å ha det moro underveis gjør oss enda bedre.

 
 
 
 
 

Diskriminering og uønsket atferd 

Herunder rasisme, vold, trusler, seksuell trakassering og overgrep

NSI har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep, og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Ta kontakt dersom du opplever, eller har vært vitne til, uønsket adferd i studentidretten. 


Guro Røen - Generalsekretær

guro@studentidrett.no

976 18 966

 

eller 


Martin Sikkeland - Styremedlem

martin@studentidrett.no 

928 53 037

Antidoping

Norges studentidrettsforbund var ett av de 15 første særforbundene som i 2017 ble sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. I 2019 ble forbundet resertifisert og planverket for det forebyggende antidopingarbeidet ble oppdatert.

Rent Særforbund