Seksuell trakassering

og overgrep

NSI har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep, og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Retningslinjer

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Varslingsrutiner

 1. Har du ansvar i organisasjonen, og har fått informasjon om seksuell trakassering og/eller overgrep? 

  • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep

  • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd

  • Sørg for at saken blir håndtert i forbundet

 2. Hva skal forbundet gjøre når det blir varslet om seksuell trakassering eller overgrep

  • Forbundet skal ta alle meldinger alvorlig

  • Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal videreføres og håndteres av oppnevnte ansvarlige, Guro Røen (generalsekretær) og eller Martin Sikkeland (styremedlem) i forbundet.

 


Kontaktinfo: 

Guro Røen

guro@studentidrett.no

976 18 966


Martin Sikkeland

martin@studentidrett.no

928 53 037

I saker som kan være lovbrudd skal man kontakte politiet med det samme (samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800. 

 • Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge fra saken og spørre de om råd.

 • Kontakt eventuelt NIF for hjelp til håndtering av saker i forbundet

Ansvarlig rådgiver i NIF:

Håvard B. Øvregård

havard.ovregard@idrettsforbundet.no

917 73 157

NSIs egen veileder

NSI har utarbeidet en egen veileder, som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. 

Veileder NSIs varslingsrutiner ved seksuell trakassering og overgrep

NSIs veileder henvender seg til tre målgrupper:

 • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng

 • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng

 • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep

Vi oppfordrer alle våre studentidrettslag til å benytte denne veilederen for å etablere egne rutiner for varsling av saker i idrettslaget hvis dere ikke allerede har dette på plass. Ta kontakt med vår rådgiver Sofus Rasmussen dersom dere ønsker bistand med dette.