Tegning på et styre

Styrekurs

Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. 

Kurset inneholder:

  • De viktigste lover og regler i idretten

  • Gjennomføring av årsmøtet

  • Rollefordeling og organisasjonskart

  • Styrets oppgaver, bl.a. ansvaret for barneidrett og politiattester

  • Økonomiske oppgaver for styret

I tillegg inneholder kurset en kort intro til klubbutvikling:

  • Ressursoppgaven: Idrettslaget bør jevnlig diskutere hvilket ressursbehov de har og hvordan de skal ivaretas

  • Strategioppgaven: Hvordan skal vi sikre at idrettslaget står sterke til å møte fremtidige utfordringer.

Bestill et styrekurs!