Student NM

For deg som skal delta på Student-NM.

Deltakelse

Medlemmer av klubber som er opptatt av NSI er startberettiget dersom de kan fremvise gyldig studiebevis.  En deltaker kan bare være startberettiget for ett lag i en idrett i hvert mesterskap.

Ved alle student-NM er teknisk arrangør og regjerende studentmester direkte kvalifisert.

Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter første ledd, kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter.


Andelen utøvere som nevnt i annet ledd, kan ikke overstige 25 % av det antall utøvere som utgjør et lag pr klasse i den aktuelle lagidretten. I Individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student som er medlem i laget delta.

Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Lag som deltar utenfor konkurranse vil få strøket resultat fra gruppespillet. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje.

Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke anledning til å søke om reisefordeling.

Terminliste

Student-NM er tidsfestet for å skape mer kontinuitet. For de som skal delta, eller for de som ønsker å arrangere finnes oversikten her: 

Oversikt student-NM

Reisestøtte

Tilreisende deltakere kan søke reisestøtte fra NSI.

Kontakt

Ane Søberg Risa

Tlf: +47 979 75 570
E-post: ane@studentidrett.no

_MG_6654_edited_edited.jpg