Bild.png

Norges studentidrettsforbund har stort fokus på lederutdanning. Vi har som mål å Identifisere og utvikle 200 ledere og trenere årlig gjennom utdanningsprogrammet Student|leder. Student|leder består av ulike moduler som tar utgangspunkt i Athenes tre kunnskapsugler: leder, praksis og aktivitet.

 

NSI ser på sine medlemslag og arrangementer som en viktig læringsarena der man kan tilegne seg verdifulle erfaringer om utfordringene og mulighetene i norsk idrett. For å støtte våre medlemmer i denne læringen ønsker NSI å bidra med et utdanningsprogram som ledere og frivillige i studentidretten kan støtte seg på. Gjennom bl.a. samlinger, mentorprogram og internasjonal lederpraksis får du som tillitsvalgt i studentidretten muligheten til å utvikle deg i lederrollen.

Regionale Netttverkssamlinger

Skjermbilde 2021-02-22 155042.jpg

Trondheim

20.-.21.mars 

Regional nettverkssamling for alle studentidrettslag i Nord- og Midt-Norge!

Skjermbilde 2021-02-22 155431.jpg

Bergen

17.-18. april

Regional nettverkssamling for alle studentidrettslag på Vestlandet!

Oslo

24.-25. april

Regional nettverkssamling for alle studentidrettslag på Sør- og Østlandet!