Vil du arrangere Student-NM?

Ønsker du og ditt styre å få arrangørkompetanse, utvikle klubb, invitere studentidretts-Norge til NM i egen storstue? Vi søker teknisk arrangør til hele åtte Student-NM kommende høst. Ta en titt og se om det er noe for dere!


Studentidretten har tilbakelagt et år med mindre mesterskap enn man kunne håpet. Studentlekene i Bergen og Trondheim har blitt avlyst sammen med flere enkeltstående Student-NM. Til tross for at vi fremdeles står i en uavklart Korona-situasjon, tillater vi oss aldri å ligge på latsiden, men ser heller fremover mot nye muligheter til høsten.


Vi søker teknisk arrangør i følgende idretter:

 • Håndball

 • Fotball

 • Basketball

 • Innebandy

 • Tennis

 • Beach-håndball

 • Golf

 • Roing

Søknadsfrist for utlyste idretter: 1. april.


Som Teknisk Arrangør av et Student-NM vil du få god veiledning fra forbundskontoret, og dere trenger kun en god dose entusiasme og innsatsvilje. Vi ønsker å bidra til økt kompetanse, og det stilles derfor ingen krav til tidligere avholdt mesterskap. Noen av fordelene for din klubb:

 • Klubben får anvendt/opparbeidet arrangørkompetanse

 • Muligheter for styrket klubbøkonomi gjennom forbundets støtteordninger, samarbeidspartnere, deltakeravgift og andre inntekter generert gjennom et mesterskap.

 • Nytt utstyr gjennom forbundets støtteordninger.

 • Mulighet til å vise frem klubb, by og studiemiljø til resten av Studentidretts-Norge

 • Arena for rekruttering av nye medlemmer og frivillige

 • Etablere kontakt og samarbeid med andre klubber og forbund

 • Bidra til utvikling av Student-NM som konsept

 • Styrke og utvikle lederkompetansen innad i klubben

 • Leder- og frivilligerfaring på CV


Dersom noen idretter fortsatt står uten teknisk arrangør ved utløp av søknadsfrist vil tildeling skje fortløpende basert på den regulerte fristen der søknad må være forbundskontoret i hende 4 måneder før arrangement. Nøyaktig dato for arrangementet settes i samråd med Norges Studentidrettsforbund.


Dersom din klubb ønsker å arrangere bes dere følge fremgangsmåten under:

 1. Samle informasjon om søknads og tildelingsprosessen, spesielt gjennom å lese konkurransereglementet

 2. Samle styret i klubben og avklar om det er et felles ønske for å søke om å være Teknisk Arrangør

 3. Kontakt Norges studentidrettsforbund for veiledning om søknadsprosessen og tildeling av erfaringer og malverk fra tidligere søkere og arrangører

 4. Fyll ut søknadsskjema

Søknadsskjema Student-NM og Student-Cup
Download • 106KB

Før søknad sendes er det lurt å gjøre seg kjent med Konkurransereglementet for idretts- og friluftslivsarrangement i regi av Norges studentidrettsforbund. Dette dokumentet gir deg et innblikk i minimumskravene til deg som arrangør. Her finner du også blant annet opplysninger om støtteordninger.


Kontakt

Spørsmål om søknadsprosessen og søknad sendes til:


Magnus Nedregotten; Magnus@studentidrett.no / 93849906 (ansvarlig for nasjonale mesterskap, Norges studentidrettsforbund)

71 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com