Viktig info om årsmøtet 2021!

Normalt må idrettslag avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har Norges idrettsforbund besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021, slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.


Det er styret som avgjør når årsmøtet skal avholdes, og om det skal gjennomføres fysisk eller digitalt. Det er også mulig å dele opp årsmøte hvis det er saker som er avhengig av å behandles innen en gitt dato, som for eksempel årsregnskapet. Dette gjøres ved at styret kaller inn til et ekstraordinært årsmøte.


Hva bør styret gjøre nå?

Styret bør vurdere om det skal utsette årsmøtet inntil videre, utsette og sette en ny dato, eller innkalle til et digitalt eller skriftlig årsmøte. Slik som smittesituasjonen er nå, er anbefalingen ikke å sette en ny dato for årsmøtet som er svært nær den opprinnelige datoen. Da risikerer man å måtte utsette årsmøtet/tinget igjen, dersom situasjonen ikke har endret seg. Ved utsettelse av årsmøtet sitter styret og andre tillitsvalgte til årsmøtet er gjennomført.


Årsmøtet skal gjennomføres innen 15. juni 2021

Hvordan gjennomføre årsmøte?

Studentidrettslaget kan gjennomføre årsmøtet på tre forskjellige måter: fysisk, digitalt eller skriftlig. Under finner du oppskrifter og sjekklister til de tre mulighetene.


  1. Hvordan gjennomføre et fysisk årsmøte?

  2. Hvordan gjennomføre et digitalt årsmøte?

  3. Hvordan gjennomføre et skriftlig årsmøte?


- Ønsker dere besøk av NSI på årsmøtet? Ta kontakt med Sofus@Studentidrett.no.

- Har dere spørsmål til gjennomføre årsmøtet? Ta kontakt med idrettskretsen.
18 views0 comments

Siste poster