Verdien av mangfold i ledelse

Updated: Nov 10, 2020


F.v. Adrian S. Haugen (Studentidrettsforbundet), Solveig J. Nygaard (Gymnastikk og turnforbundet) og Razia Ali Zade (Cricketforbundet) var tre av deltakerne i Mentorprogrammet 2019/2020. Nytt kull har oppstart i september.

I en kronikk i VG deler tidligere Idrettsstyremedlem, Marcela F. Bustos, sine erfaringer med rasisme i norsk idrett. Bustos nevner også Mentorprogrammet for unge ledere som en relevant arena for mangfold og inkludering. Det er vi glade for. Det vi derimot stusser over er de videre påstandene om programmet. Her kommer derfor en oppklaring. 


I en kronikk i VG deler tidligere Idrettsstyremedlem og idrettsleder gjennom mange år, Marcela F. Bustos, sine erfaringer med rasisme i norsk idrett. At enkeltpersoner bruker sin stemme og deler av sine erfaringer, selv om det koster, synes vi er modig og helt nødvendig skal vi få bukt med dette problemet én gang for alle.

Marcela F. Bustos nevner også Mentorprogrammet for unge ledere som en relevant arena for mangfold og inkludering. Det er vi glade for. Det vi derimot stusser over er de videre påstandene om programmet: 

«I samtaler om unge ledertalenter med innvandrerbakgrunn bør tas opp i programmet, er alle enige. Når den konkrete rekrutteringen skal gjøres, er tonen straks vagere, og ingen tas opp. Da jeg ble spurt om jeg kunne stille som mentor, bestemte jeg meg for å takke ja på et premiss: At det skulle tas opp minst en ung leder med innvandrerbakgrunn i programmet. Da ordnet det seg. Men det kan ikke være slik at det må private initiativ til. Dette må ligge i strukturene i organisasjonen».

Vi er helt enige med Bustos i at strukturene i organisasjonen må ivareta dette. La oss derfor oppklare.

Mentorprogrammet er et lederutviklingsprogram for unge ledere fra hele norsk idrett i samarbeid med Norges idrettsforbund, og har siden oppstart i 2018 hatt en overordnet og uttalt hensikt om å være «en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn». Mentorprogrammet er ikke til for å skolere unge ledere med hensikt å reprodusere holdninger og vedtatte sannheter i norsk idrett, men en arena hvor mentoring som metode skal gi gjensidig læring og forståelse mellom «gammel og ung» eller «erfaren og uerfaren» i samme organisasjon.

Når vi rekrutterer til Mentorprogrammet ligger det å sikre et mangfold i sammensetningen av lederkandidatene som et fundament i arbeidet. Ved opptak vurderes flere parametere som representasjon av idretter, geografisk tilhørighet, kjønn og bakgrunn (herunder minoritetsbakgrunn). Dette gjør vi fordi vi mener at mangfold i ledelse er essensielt når vi skal skape fremtidens idrett. Man skal heller ikke undervurdere viktigheten av å ha ulike rollemodeller som viser variasjonen i hva en «idrettsleder» kan være.

I 2018/2019 var det én deltaker av de 20 unge lederkandidatene i Mentorprogrammet som hadde synlig minoritetsbakgrunn. I 2019/2020 var det to. Det vil si at i 2019/2020 hadde 10% av deltakerne i Mentorprogrammet minoritetsbakgrunn. Dette skiller seg positivt ut sammenlignet med situasjonen i norsk idrett som på styrenivå er ca. 3 % (13 av 386 styremedlemmer i norske særforbund har minoritetsbakgrunn).

Er vi fornøyde med det? Nei, absolutt ikke. Vil vi klare å få med ledere med minoritetsbakgrunn i årets utgave av programmet? Det vet vi ikke for sikkert. Men jobber vi bevisst for det? Ja, det gjør vi.

Mentorprogrammet for unge ledere er og skal fortsette å være en viktig arena for å sikre inkludering og mangfold blant fremtidens ledere i norsk idrett. Historier, engasjement og tydelighet fra rollemodeller som Bustos er kjempeviktig skal vi komme videre i dette arbeidet.

Likevel er arbeidet med mangfold i mentorprogrammet heldigvis ikke avhengig av private initiativ som Bustos selv hevder. Det har det ikke vært, og det kan det heller ikke være. Det er heller ingen trylleformel som kan sikre et større mangfold på ledernivå i norsk idrett.

Løsningen er som enhver annen vinneroppskrift - hardt arbeid over tid. Vi jobber på videre.Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com