Veileder for smittevern ved arrangement


NSI har utarbeidet en smittevernsveileder for studentidrettsarrangement. Veiledningsheftet er en utdypende beskrivelse av hvordan klubber og arrangører i Norges studentidrettsforbund (NSI) kan planlegge, gjennomføre og sikre at sine arrangementer, konkurranser og samlinger blir gjennomført i henhold til NSIs koronavettregler og til enhver tid gjeldende smittevern.


Det er Norges studentidrettsforbunds koronavettregler som til enhver tid er gjeldende, og som klubben må forholde seg til (les de oppdaderte reglene i sin helhet her). I tillegg må dere sette der inn i de gjeldende koronavettreglene for den enkelte særidrett. NSIs koronavettregler er basert på Smittevern for idrett (Covid-19) fra Helsedirektoratet, og vil oppdateres fortløpende ettersom retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres. 

For arrangementer anbefales alle å sette seg inn i FHI sine råd til arrangementer, samlinger og aktiviteter og Helsedirektoratets regler for arrangement.

Veiledningsheftet vil oppdateres fortløpende, last derfor alltid ned siste gjeldende versjon som ligger i Slab.

Veiledningshefte arrangementer og samlinger

8 views1 comment

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com