UTLYSNING: Vil du sitte i NSIs E-sportutvalg?

Vil du være med å påvirke e-sportens utvikling i norsk studentidrett? Søk om plass i vårt nye e-sportutvalg!Vi søker ildsjeler fra klubbene våre som har erfaring med e-sport, gjerne som utøver og/eller gjennom organisering av e-sport i studentidrettslaget!

Norges E-sportforbund var i forrige uke på besøk hos NSI for å diskutere et samarbeid om e-sport i studentidretten. Med seg, hadde generalsekretær Jack Holand, studentidretterne Kristian Alexander Sneddon og Herman Lothe Stava. De tidligere LSI-erne jobber nå i Norges E-sportforbund gjennom praksis ved Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer. Norges studentidrettsforbund inviterer Norges E-sportforbund til å bidra i realiseringen av studentidrettens resolusjon om E-sport som ble vedtatt på Forbundstinget 2020. I resolusjonen heter det følgende:

  • E-sport anerkjennes som idrett i norsk studentidrett

  • NSI skal aktivt jobbe for opptak av e-sport i norsk idrett

  • E-sport i studentidretten skal bære preg av idrettens verdier

  • Det skal jobbes for at et hvert campus skal tilrettelegge for e-sport gjennom studentidrettslagene ved å blant annet tilgjengeliggjøre anlegg, lokaler og støtteordninger

For å realisere dette har NSIs Forbundsstyre vedtatt å nedsette et utvalg som skal jobbe spesifikt med implementeringen av e-sport i studentidretten. Utvalget er også forankret i NSIs strategiplan «Studentidretten vil!»:

Strategiområde 3: Studentidretten vil være en fremtidsrettet, bærekraftig og robust organisasjon. NSI skal stimulere til oppstart av og tilrettelegging for nye idretter og aktivitetsformer i studentidrettslagene gjennom utviklingsmidler, samt være en pådriver for anerkjennelse av E-sport i norsk idrett. 


E-sportutvalget 2020/2021


E-sportutvalget skal utrede muligheter for implementering av e-sport i studentidretten og komme med konkrete forslag til hvordan e-sport kan og bør organiseres innenfor Norges studentidrettsforbund. Utvalget skal også utarbeide en plan for politisk diskusjon inn mot Idrettstinget 2021 om e-sport i norsk idrett. For å hjelpe oss med dette ønsker vi deg som har erfaring med e-sport og som ønsker å utvikle e-sport innenfor norsk studentidrett. Det må påregnes både fysisk og digital møtevirksomhet, og arbeid mellom møtene. E-sportutvalgets arbeid skal være ferdigstilt innen desember 2021. Eventuelle reise- og møtekostnader dekkes av NSI. 

Utvalget skal bestå av 2 representanter fra NSIs forbundsstyret, Ragnhild Nygaard og Even Kallevik, og inntil 4 eksterne representanter. En ekstern plass er forbeholdt Norges E-sportforbund for å sikre perspektiver og innspill fra det organiserte e-sportmiljøet. Utvalget skal ha kjønnsbalanse og skal bestå av representanter med ulik klubbtilhørighet. 


Bli med på et kjempespennende og nytenkende arbeid!

3 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com