Utlysning av midler til paraidrett og utviklingsmidler

Updated: Nov 25, 2020NSI ønsker flere søknader til utviklingsmidler, og til paraidrett. Totalt skal det deles ut 30 000 kr til paraidrett. Det er igjen ca 90 000 av utviklingsmidler som også skal deles ut. Det er mulig å søke om støtte både til tiltak for 2020 og for tiltak som skal settes i gang i 2021. Søknadsfrist er 1. desember!


Utlysning av utviklingsmidler

Norges studentidrettsforbunds utviklingsmidler er rettet mot studentidrettslag som ønsker å iverksette forskjellige tiltak og prosjekter for å styrke aktivitetstilbudet i sitt lag og redusere enkeltmedlemskapets kostnader.

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet i studentidrettslagene, gjennom å forbedre kontinuiteten og kompetansen i lagene.

Det ble stans i all fysisk aktivitet i mars, grunnet koronapandemien, noe som har gjort at det enda er noe igjen i utviklingsmidler-potten for 2020. Vi vil gjerne ha inn gode søknader, slik at aktiviteten kan bli best mulig i ditt idrettslag. Dere kan søke om midler til utvikling av idrettslaget, til dommer- og trenerutvikling, støtte til elitesatsing og til friluftslivtiltak. Tiltak som skal gjelde for 2021, kan også søkes om allerede nå!

Retningslinjer for hva som er støtteberettiget og hvordan man søker, finner du mer informasjon om her: http://www.studentidrett.no/klubbutvikling-1

Utlysning av prosjektmidler til paraidrett

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle og/eller styrke tilbudet til studenter som har en funksjonsnedsettelse? Vi lyser nå ut midler til bruk på paraidrett!

Totalt kr. 30 000 skal deles ut, og søknadsfristen er 1. desember!

Det kan søkes om støtte til:

  1. Aktivitetshjelpemidler (inkludert utstyr) som gjør det mulig å inkludere paraidretten i studentidrettsmiljøet

  2. Tiltak/tilbud rettet mot rekruttering av paraidrettsutøvere til studentidrettslaget, samt oppstart av nye aktivitetstilbud eller integrert som en del av eksisterende tilbud, for denne gruppen

  3. Arrangement eller kurs hovedsakelig for utøvere innen paraidrett, enten direkte mot utøvere eller trener-/lederkurs

Maksbeløp det kan søkes om er kr. 8000,-. Dersom det er tiltak som involverer mange deltakere og/eller flere studentidrettslag som går sammen om et tilbud, kan søknadsbeløp overstiges.

Hvordan søke?

I søknaden skal det foreligge beskrivelse av tiltaket, hensikt og mål med tiltaket inkl. målgruppe, tid og sted, søknadssum, budsjett, idrettslag/gruppe og kontaktinformasjon til ansvarlig person/leder, samt kontonummer (inkl. adresse til kontoeier). Søknadsskjema finner du på våre hjemmesider: http://www.studentidrett.no/stotte-til-paraidrett

Det skal foreligge en rapport etter tildelte midler, som skal inneholde regnskap og bilder.

Gjerne spre ordet videre til studentidrettsgrupper du vet utøver paraidrett, eller som har ønske å starte opp en ny gruppe!


Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com