Studentlekene Bergen Challenge - Avlyst


Studentlekene Bergen Challenge er avlyst.


Arrangementskomitéen av Studentlekene Bergen Challenge 2020 (SLBC20) har, sammen med Norges studentidrettsforbund (NSI), jobbet utallige timer i håp om å kunne arrangere SLBC20 under rådende omstendigheter. Til tross for et nøye utarbeidet planverk for hvordan lekene fortsatt kunne blitt gjennomført, har flere tungtveiende faktorer ledet til en felles beslutning om å dessverre avlyse høstens leker. NSI ønsker å takke arrangementskomitéen SLBC20 for dedikert arbeid og et veldig godt samarbeid. Dette har resultert i et sterkere fundamentet for videre utvikling av Studentlekene i sin helhet, som vi gleder oss til å ta fatt på fremover. Det er med tungt hjerte vi må konstatere at det ikke blir Studentlekene Bergen Challenge i år, men vi jobber allerede mot nye Studentleker, og forhåpentligvis kan vi samles igjen under Studentlekene Trondheim i februar 2021. For de som allerede har meldt seg på til SLBC20, vil påmeldingsavgiften bli refundert i løpet av kort tid.

0 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com