Studentidrettens Rekrutteringsstrategi 2020 - Flere med i norsk studentidrett!


Gjennom sommerferien har NSIs rekrutteringsutvalg jobbet med å utarbeide en felles rekrutteringsstrategi for hele studentidretten. Se resultatet her!


I mai 2020 vedtok NSIs forbundsstyre å nedsette et rekrutteringsutvalg som skulle utvikle en felles rekrutteringsstrategi for studentidretten til høstsemesteret 2020. Bakgrunnen for vedtaket er at flere tillitsvalgte i studentidrettslag har uttrykt bekymring for høstsemesterets rekruttering. Dette ble diskutert gjentatte ganger på NSIs digitale klubbforum som ble arrangert for å utveksle ideer og erfaringer knyttet til Covid-19. Utvalget har siden juni jobbet med å utarbeide en strategi, med tilhørende tiltak, som flest mulig studentidrettslag skal kunne benytte seg av! Utvalget er også det første i NSIs historie som kun har møttes og arbeidet digitalt. 

Studentidrettens "Slab" Norges studentidrettsforbund lanserer nå Studentidrettens "Slab". Slab er en digital plattform, tilgjengelig for hele studentidretten, som skal fungere som en plattform for erfaringsutveksling, idemyldring og kunnskapdeling. Her vil det stadig bli publisert nye elementer knyttet til klubbdrift, arrangementavvikling, og mye annet. Vi oppfordrer studentidrettslag til å ta i bruk Slaben gjennom å dele egne erfaringer og ideer på tvers av klubbene - dette gjøres under Sub-topic "Erfaringsutveksling"! 

Lurer du på hvordan du tar i bruk Slab?

 1. Følg denne lenken.

 2. Opprett (gratis) bruker med e-post og passord.

 3. Logg inn på www.studentidrett.slab.no.


Studentidrettens Rekrutteringsstrategi 2020 Hovedmålet med rekrutteringsstrategien er "Studentidrettslagene skal sammen rekruttere flere studenter gjennom nye og kreative tiltak".  For å nå dette målet har rekrutteringsutvalget fokusert på følgende fire strategiområder:


 1. Digitale rekrutteringstiltak Gjennom digitale rekrutteringstiltak kan studentidrettslagene nå ut til studenter som ikke er fysisk til stede på campus. 

 2. Erfaringsoverføring Gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsdeling kan studentidrettslagene lære av hverandre for å rekruttere enda flere studenter.

 3. Koronavennlig trening Gjennom koronavettrelger, smittevernstiltak og andre hensyn kan studentidretten tilrettelegge for koronavennlige treningsøkter slik at en stor del av aktivitetstilbudet kan opprettholdes, blant annet prøvetreninger.  

 4. Promotering Gjennom målrettet promotering i sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler kan studentidrettslagene synliggjøre tilbudet sitt ovenfor nye og gamle studenter ved universitetet/høgskolen.  

SE STRATEGIEN HER!

Rekrutteringsutvalget 2020 består av:

 • Philomena Fiona Barteck (OsloMet IL)

 • Emilie Storvik (NTNUI)

 • Markus Hagen (Moldestudentenes IL)

 • Karoline Rosenvinge Jøstne (Lillehammerstudentenes IL)

 • Even Kallevik (NSIs forbundsstyre)

 • Kjell-Erik Kvamsdal (NSIs forbundsstyre)

 • Sofus Rasmussen (NSIs administrasjon)

Har du spørsmål eller kommentarer til Rekrutteringsstrategien eller Slab?  Ta kontakt med Sofus@studentidrett.no

Studiestart og korona Mye tyder på at den voksne breddeidretten, herunder studentidretten, ikke åpnes før 1. september. Det er likevel mye aktivitet som er mulig å gjøre innenfor dagens smittevernsregler, og vi får alle være litt ekstra kreative frem til idrett og hverdag er tilbake til normal tilstand. De fleste utdanningstedene har også heldigvis varslet om åpne campus som gjør det mulig å gjennomføre ulike rekrutteringstiltak. Vi oppfordrer fortsatt alle studentidrettslag til å følge gjeldende smittevernsegler, og til å planlegge høstens aktiviteter i tråd med disse. 

Vi er klare for et nytt semester - følg med på Studentidrett.no  for flere spennende nyheter!

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com