Studentidrettens koronavettregler
NSI oppfordrer fortsatt alle våre medlemmer til å aktivt bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19. Jo flinkere vi er til å sammen begrense dette nå, jo raskere vil vi kunne komme tilbake til en mer normalisert hverdag og få fortsette å skape aktivitet og glede for studenter i hele landet!


Den 12. mars ble all organisert idrettsaktivitet forbudt av myndighetene. Samtidig har det vært gitt retningslinjer for fysisk aktivitet, som har blitt tolket svært forskjellig fra kommune til kommune. På bakgrunn av dette har Norges idrettsforbund (NIF) i samråd med Helsedirektoratet utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger for å hindre smitte ved idrettsaktivitet. NSI støtter opp om disse på generelt grunnlag, og i tillegg henviser vi til de andre særforbundene sine retningslinjer for den enkelte idrett. Det presiseres at særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF. Vi ser at mange av våre klubber og lag er kjempeflinke til å inspirere hverandre og gjennomfører trening og aktivitet gjennom digitale plattformer. Vi vil oppfordre til at man i størst mulig grad opprettholder denne praksisen inntil forbudet om organisert idrettsaktivitet fra myndighetene oppheves. Idrettens fellesidrettslige anbefalinger – utarbeidet av Norges idrettsforbund Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. NSI: For mange studenter som ikke har tilgang til bil, vil vi oppfordre til å sykle / gå / løpe til treningssteder i stedet for å ta kollektiv.

Et godt råd i denne tiden er; Er du usikker på om aktiviteten er innenfor anbefalingene? Finn på noe annet som du er sikker på :-)

Sjekk koronasidene til Norges idrettsforbund for oppdatert informasjon NSI har også samlet all informasjon gjeldende for studentidretten her

1 view0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com