"Studentidretten vil!", resolusjon om e-sport og full kjønnsbalanse - Forbundstinget 2020

Ny langtidsplan "Studentidretten vil", resolusjon om e-sport og valg av nytt forbundsstyre var noe av det som ble vedtatt under forbundstinget helgen 28. februar til 1. mars på Gardermoen. 


«Dere former norsk idrett»

Lørdag åpnet forbundstinget (som seg hør og bør) med felles dans, hvor hele forsamlingen inkludert Idrettspresident Berit Kjøll slo seg løs. Kjøll hadde også med en hilsen til tinget. Idrettspresidenten roste studentidretten blant annet for vårt fokus på ungt lederskap, verdiarbeid og vår viktige rolle som bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten. Samtidig oppfordret hun oss til å være innovative og å lede an i utviklingen av norsk idrett. «Dere former norsk idrett. Være gode endringsagenter!», utfordret hun forsamlingen.


Idrettspresident Berit Kjøll var med på dans og åpnet forbundstinget 2020. Foto: Lasse Thun/NSI

Resolusjon om e-sport E-sport sin plass i norsk idrett og norsk studentidrett ble debattert under tingforhandlingene lørdag.

Utdrag fra innledningen til resolusjonen: «Ved å tilrettelegge for e-sport vil norsk studentidrett utvide sitt allerede brede aktivitetsmangfold. Dette vil gi studenter et tilbud om en sosial treningsarena i studentidrettslagene som tidligere ikke har eksistert for denne målgruppen. Ved å innlemme og strukturere e-sport i NSI vil studentidretten forsterke sin inkluderende rolle i samfunnet, og dermed ta et større ansvar for norsk studenthelse ved å være en resept mot ensomhet i studietiden.»

Etter gode ytringer og innspill fra talerstolen ble følgende resolusjon om e-sport vedtatt:

Norsk studentidrett mener at:

 • E-sport anerkjennes som idrett i norsk studentidrett

 • NSI skal aktivt jobbe for opptak av e-sport i norsk idrett

 • E-sport i studentidretten skal bære preg av idrettens verdier

 • Det skal jobbes for at et hvert campus skal tilrettelegge for e-sport gjennom studentidrettslag ved å blant annet tilgjengeliggjøre anlegg, lokaler og støtteordninger


Ny langtidsplan – «Studentidretten vil!» 2020-2024 Forbundstinget vedtok ny langtidsplan med følgende tre strategiområder det skal satses på de neste fire åra:

 1. Studentidretten vil være bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten

 2. Studentidretten vil være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus

 3. Studentidretten vil være en fremtidsrettet, bærekraftig og robust organisasjon

Les hele den vedtatte langtidsplanen her

"Studentidretten vil!" 2020-2024: Forslaget til ny langtidsplan "Studentidretten vil!" ble presentert av tidligere visepresident Cecilie Kappelslåen. Foto: Lasse Thun/NSI

Nytt forbundsstyre og kjønnsbalanse i norsk studentidrett Søndag var det duket for valg. Det var flere kandidater som utfordret valgkomiteens innstilling, og det ble blant annet kamp om presidentvervet. Etter gode utspørringer skulle det stemmes, og Adrian S. Haugen ble til slutt stemt frem som NSIs nye president de neste to årene. Videre ble nytt forbundsstyre, lovutvalg, kontrollutvalg og valgkomité valgt for den neste perioden. 

Ekstra gledelig var det at norsk studentidrett har full kjønnsbalanse på forbundsnivå i alle de tingvalgte organer:

 • Av totalt 21 valgte er fordelingen 10 kvinner og 11 menn

 • Av totalt 4 valgte ledere for styret og utvalg/komiteer er fordelingen 2 kvinner og 2 menn

 • Forbundsstyret har 4 + 4 i kjønnsbalansen blant sine 8 medlemmer

 • NSI har vedtatt mål i langtidsplanen om kjønnsbalanse på styre- og ledernivå for neste periode

Les alt om nytt forbundsstyre og de tingvalgte komiteer/utvalg her

Nytt forbundsstyre 2020-2022: Disse ble valgt til å lede norsk studentidrett videre i visjonen om å skape fremtidens idrett! Foto: Lasse Thun/NSI

NSIs utmerkelsestegn i gull og sølv Under tingmiddagen lørdag kveld ble studentidrettere som har spilt en betydelig rolle for norsk studentidrett hedret. Les mer om hvem som fikk hederstegnet i gull og NSIs sølvmerke her

Del opplevelsen deres fra Forbundstinget 2020! Bilder fra forbundstinget finner dere i eget album på NSIs facebookside. Alle bildene er til fri bruk, men husk å kreditere foto med Lasse Thun/NSI

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com