Student-OL Chengdu - UTSATT


FISU har nå fattet et vedtak om å utsette Student-OL i Chengdu til neste sommer grunnet covid-19. De håpet til det siste at det skulle være mulig å gjennomføre, men de ser at august 2021 kommer for raskt for å kunne gjennomføre et tilnærmet normalt arrangement. Covid-19-protokollen som ble forelagt samtlige nasjoner viste et ganske annet arrangement enn hva vi er vant til - med isolasjon, tre ukers karantene, redusert øvelsesutvalg, redusert antall deltakere og absolutt ingen anledning til å bevege seg ut og se byen. De ønsker ikke å forringe konseptet ved en Universiade hvor kulturutveksling er en av de viktigste elementene ved dette arrangementet, ved siden av både størrelse og innhold - og har derfor valgt å utsette til 2022.


Datoer for 2022 blir vedtatt i løpet av mai 2021.


Konsekvenser for norsk deltakelse:

  1. Gjennom et dialogmøte i februar var utsettelse en av alternativene de så på og regler for deltakelse ble tatt opp. FISU bekreftet følgende:

  2. Studentstatus og aldersgrense for 2021 blir etter all sannsynlighet gjeldende også for 2022:

  3. Utøvere som tok en avsluttende eksamen i 2020 er godkjent for deltakelse.

  4. Eldste utøver i Chengdu er født i 1997.

  5. Vi går inn i en ny dialog med de særforbund som skulle delta i Chengdu og innen oktober vil idrettsutvalget for den norske troppen være klart.

  6. Utøvere som var klare for 2021 er kun kvalifisert for 2022 dersom de fortsatt satser på idretten sin og er innenfor en av våre sportslige kriterier for deltakelse:

  7. Satser mot fremtidig EM/VM/OL-deltakelse

  8. Er best i sin idrett i Norge

  9. Har medaljesjanser i sin idrett

Se FISU's offisielle uttalelse om utsettelsen av lekene:

20210402_Chengdu 2021 FISU World Univers
.
Download • 681KB


8 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com