Sier din klubb #stopp?Ta et aktivt valg mot rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering, i din klubb; vi har listet opp fem konkrete tiltak dere kan gjøre for mangfold lokalt.

Det er enkelt å stille seg bak Stopp-kampanjen. Det er enkelt å være enig i kampen mot rasisme. Det er lett å støtte et formål om å fjerne diskriminering. Det er til og med behagelig å bruke en t-skjorte med en #stopp-logo.

Men det er ikke lett å hver eneste dag være bevisst, være påkoblet, tenke gjennom sine egne ord og handlinger. Hver eneste time av dagen ta en aktiv rolle gjennom endret adferd for å stanse rasisme, stanse diskriminering.

"det finnes ikke rasisme hos oss" kan kanskje noen si? Vel, det er feil. Det eksisterer, og det eksisterer hver eneste dag overalt. Det kan være åpenbart - og det kan være skjult. Det finnes i garderoben, på banen, på sosiale medier og i hjemmet.

Og vi får ikke gjort noe med dette uten at hver og en av dere, hver eneste dag tar et valg. Ikke bare støtter denne kampanjen, men faktisk gjør noe med det.

Husk at dine ord, dine valg, og din adferd påvirker de rundt deg. Vær et eksempel til etterfølgelse - vær bevisst. Stopp Rasismen.

Si #stopp

  1. Rekrutteringsstrategi, med fokus på mangfold og inkludering - Hvordan skal vi få med flere enn de som er med hos oss i dag? Nedsett et utvalg som jobber med «hvordan» og styrevedta sluttproduktet.

  2. Sørg for at klubbens verdier sikrer og innbyr til mangfold. Ta gjerne en titt på verdiene og eventuelt oppdater verdisettet frem mot neste årsmøte slik at medlemmene kan forenes om hva klubben skal stå for

  3. Be hvert lag og hver undergruppe om å lage spilleregler: Hvordan vil vi ha det hos oss? De bør være forankret i klubbens verdier, og lages per lag og av utøvere selv. På den måten bevisstgjør og ansvarliggjør man hvert enkelt medlem på det å jobbe holdningsskapende.

  4. Gjør det trygt å si i fra gjennom gode varslingsrutiner: Har dere gode varslingsrutiner og vet dere hvordan dere skal håndtere et varsel? Dere kan følge NSIs veileder som mal når dere utarbeider egne rutiner for klubben. Husk å gjøre det enkelt og trygt for medlemmene deres å varsle dersom de opplever uønsket atferd eller diskriminering.

  5. Start en inkluderingsdugnad i klubben: Hovedstyret diskuterer: Hvordan skaper vi mer idrettsglede i denne klubben?", og konkretiser hvilke tiltak dere skal gjøre. Trenere og utøvere diskuterer: Hvordan skaper vi mer idrettsglede på trening? Konkretiser hva dere

Vil dere ha hjelp til å komme igang med dette? Ta kontakt med vår rådgiver Sofus Rasmussen på sofus@studentidrett.no.


Og synliggjør kampanjen på alle deres plattformer og arrangementer. NIF har tilgjengeliggjort både digitalt materiell og utstyr til arenarigg.

60 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com