Samordna rapportering - nyttig info!

Updated: 7 days ago

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til NIF og Særforbund innen 30.04.21. På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjon for varer og tjenester en del av samordne rapportering. Rapporteringen gjøres gjennom KlubbAdmin.


Hva skal rapporteres?

  • Medlemstall og aktivitetstall.

  • Oppdatere styre og verv (hvis årsmøtet er gjennomført).

  • Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført).

  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).


Hva er medlemstall og aktivitetstall?

Medlemstall Alle medlemmer som per 31.12.20 (ila 2020) har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2021 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer (aktivitetstall) Alle medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer. Medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver og drift regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver knyttet til idrettslaget. Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet - det vil si at medlemmer skal registreres i flere idrettsgrener/undergrupper dersom de deltar i flere idretter.


NB: De som utøver idretter som ikke har en egen gren/idrett i systemet skal registreres under idretten "studentidrett". Dette gjelder feks. rumpeldunk, kanonball osv.


Har jeg registrert riktig?

Studentidretten skiller seg fra mye annen idrett gjennom hyppig utskiftning og bredt aktivitetstilbud. Det kan derfor være lurt å stille seg følgende kontrollspørsmål etter rapporteringen:

  • Har jeg registrert alle som har vært medlem i løpet av året 2020? eller bare nåværende medlemmer?

  • Har alle medlemmer som er med i flere undergrupper/grener blitt registrert i alle sine idretter?

Dette gjør at studentidrettslaget som oftest har flere aktive medlemmer enn medlemstall!


START RAPPORTERING


Spørsmål? kontakt sofus@studentidrett.no


40 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com