Pengestøtte fra NSI fikk NHHI Friluft ut på tur!


Foto: NHHI Friluft

NHHI Friluft ble organisert i 2020 med mål om å få flere med ut på tur! De søkte om utviklingsmidler fra Norges studentidrettsforbund, og fikk dette! Målet til NHHI Friluft er å skape et lavterskel friluftsliv-tilbud for alle NHH-studenter som trives ute i det fri! Det skal organiseres ukentlige fjellturer til ulike turmål i Bergensområdet, samt lengre overnattingsturer rundt om i landet, når dette tillates igjen. Et kjempebra tiltak som NSI gjerne støtter med utviklingsmidler basert på retningslinjene!


Siden dette var et nyoppstartet studentidrettslag, fikk de midler til å kjøpe inn friluftslivutstyr, som stormkjøkken, bålpanne, tarp og førstehjelpspakker.

Foto: NHHI Friluft

Dette er utstyr som bidrar til at medlemmene kan bli med ut på tur, i trygge rammer.


Pandemien tvinger oss ut i frisk luft hvor to meters avstand faktisk er mulig å holde. Ved hjelp av støtte fra NSI, kan dere arrangere sosiale tilstelninger, i små grupper! Kanskje kan dere arrangere gåturer med bål og grilling i grupper på to og to?

Foto: NHHI Friluft

Eller har ditt studentidrettslag lyst til å starte opp andre typer idretter som holder seg innenfor smittevernreglene? Da kan dere få støtte til akkurat dette!


Og kanskje har dere tenkt på å starte en ny idrett som kanskje innebærer kontakt?

Søk utviklingsmidler i dag, og ha alt klart til det er lov med aktivitet igjen! Det samme gjelder arrangement og rekrutteringstiltak som ikke er lov akkurat nå. Så snart det åpner opp igjen, har dere midler klart til å sette i gang med en gang!

Hvordan søke?


Retningslinjer for hva som er støtteberettiget og hvordan man søker, finner du mer informasjon om her.


Alle søknader går gjennom plattformen Enalyzer, og her følger man stegene som står i skjemaet. Man må har klart kontonummer til studentidrettslaget til hovedstyret og kontaktperson i idrettslagets hovedstyre. Søknadstekst kan skrives direkte inn, eller legges ved som en PDF-fil, dette gjelder også for budsjettet som må fremlegges.

Det kan søkes om tiltak på kr 8000. Midlene skal gå til å dekke reelle kostnader.


SØK I DAG!


22 views0 comments

Siste poster