Innendørsaktivitet stenges ned - Tren digitalt!


All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar.

Det anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden. Norges studentidrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og ber alle sine klubber om å følge anbefalingene.

Trenger du tips til digital trening med laget? Bli inspirert av NHHI Friidrett her!


- Nå handler det virkelig om å brette opp ermene igjen hvor vi alle bidrar til å overholde smittevernsreglene. Jo flinkere vi sammen er for å følge de nasjonale rådene, jo raskere vil smittepresset avta, og jo raskere vil vi komme tilbake med ordinær trening og konkurranseaktivitet, sier idrettspresident Berit Kjøll.


Hvordan påvirker dette dere som klubb?

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

  • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

  • Vær kreative, finn nye aktivitetsformer, møt hverandre digitalt og oppretthold det sosiale samholdet i laget gjennom alternativ trening.

  • Hold dere oppdatert på nasjonale og lokale retningslinjer etter 18. januar, slik at klubben din er godt forberedt!

Les regjeringens nye retningslinjer i sin helhet her.


38 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com