Møt årets mentees!19 unge ledere fra hele norsk idrett er nå klare for en ny runde av "Mentorprogrammet for unge ledere". Første samling for 2020/2021-kullet er allerede nå i helgen! Bli bedre kjent med de heldige utvalgte her!


Mentorprogrammet for unge ledere 2020/2021

Presentasjon av årets MenteesKort om programmet

Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, lanserte i 2018 et mentorprogram for unge ledere i norsk idrett. Helgen 4.-6. september går startskuddet for nytt kull 2020/2021!

Mentorprogrammet er et fellesidrettslig lederutviklingprogram og inkluderer totalt 19 deltakere i alderen 19-29 år, hvor deltakerne er kandidater fra både studentidretten og andre særforbund/idrettskretser. Hver mentee får en egen dyktig mentor, som skal støtte og veilede de gjennom programmet.


Mentorprogrammet skal legge til rette for at kandidatene skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.


Ved spørsmål til programmet kontakt ansvarlig i NSI, generalsekretær Guro Røen, guro@studentidrett.no eller ansvarlig i Norges idrettsforbund Kari Vanebo, kari.vanebo@idrettsforbundet.no

2 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com