Koronasituasjonen - nye tiltak på Østlandet


Full nedstengning av organisert idrett i Oslo-regionen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 til og med 31. januar skulle innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner i Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.


Regjeringen besluttet at all organisert idrett, både for barn, ungdom og voksne skal stenges frem til 31. januar. Norges idrettsforbund besluttet samtidig å stanse organisert trening i toppidretten i det samme tidsrommet for de kommunene som er berørt.


Driver studentidrettslaget ditt aktivitet i en av disse kommunene?

Da er det forbudt med organisert aktivitet inntil tidligst 31. januar.


For en total oversikt over de nasjonale tiltakene for de 10 kommunene, henvises det til regjeringens nettsider.Nedstenging av idrett i kommuner tilknyttet Oslo-regionen

Regjeringen innførte i dag (25.01) nye nasjonale tiltak for 15 omkringliggende kommuner tilknyttet Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet. Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne.


Tiltakene varer fra 25. januar til og med 31. januar 2021.


I disse kommunene vil ikke toppidretten være stengt for trening, men Norges idrettsforbund anbefaler at man utviser varsomhet og vurderer behovet for fellestreninger.


Driver studentidrettslaget ditt aktivitet i en av disse kommunene?

Da er det forbudt med organisert aktivitet (unntatt toppidrett) inntil tidligst 31. januar.


For komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene i de 15 kommunene henvises det til regjeringens nettsider.

Nasjonale retningslinjer

For voksne over 20 år videreføres regjeringens anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand og følge gjeldende smittevernregler. Les mer her


Hva betyr dette for studentidretten?

Hvis studentidrettslaget ikke driver aktivitet i kommunene nevnt ovenfor, kan klubben organisere aktivitet utendørs så lenge avstand opprettholdes.

27 views0 comments

Siste poster