Gradvis gjenåpning av kontaktidrett for voksne i studentidretten - oppdatert 9. oktoberFra og med mandag 12. oktober er vi endelig i gang med en gradvis gjenåpning av kontaktidrett for voksne! Sjekk oppdatert informasjon her om hva dette betyr for din idrett.


Regjeringen har besluttet å tillate ordinær kontakttrening for 23 600 utøvere over 20 år i breddeidretten fra og med 12. oktober. Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne. Les pressemeldingen fra idrettsforbundet her.

Så hva betyr dette for din klubb og deres medlemmer? Her finner dere oversikt over fasene for gjenåpning av breddeidretten for voksne hele norsk idrett, som danner grunnlaget for gjenåpningen.

I praksis så betyr dette at alle studentidrettslag (og undergrupper) må sjekke: 1. Inngår vi i kriteriene for åpning av idretter i fase 1? - Hvis ja: TREN I VEI fra 12. oktober ❤ (husk smittevernsprotokoller) - Hvis nei: Vi må fortsette å trene med 1-meter avstand  

Husk at det kan være restriksjoner satt av lokale myndigheter som vil "overprøve" de generelle anbefalingene fra myndighetene. Dere må derfor sjekke opp med deres kommune hva som er tillatt lokalt. 

Gjenåpning for kontaktidretter innenfor "Studentidrett" - oppdatert 9. oktober 2020 Siste oppdaterte informasjon om hva som vil være gjeldende for kontaktidretter/aktiviteter som ikke står i skjemaet for gradvis gjenåpning (som feks. Rumpeldunk eller tilsvarende), og som omfattes under samlebetegnelsen "Studentidrett" er som følgende:

NSI har spilt inn forslag til Norges idrettsforbund (NIF) om hvordan en innfasing av kontaktidrett bør skje innenfor de aktiviteter og idretter som ikke er regulert gjennom de andre særidrettene og som ikke står i skjemaet for gjenåpning. NIF vil ta dette videre med myndighetene, og vi har foreløpig ikke fått klarhet i hva som vil bli gjeldende. Uavhengig dette vet vi at i førsteomgang så vil ikke "studentidrett" kunne åpnes som en del av fase 1. Det betyr at dere som driver kontaktidretter som ikke er ivaretatt i skjemaet for gjenåpning i fase 1, fortsatt må trene med 1-meters avstand.

Verktøy for smittevern og trygge treninger Vi vil likevel få minne om at størsteparten av idretter og aktivitet er lov, så lenge dere har smittevernprotokoller på plass. Her finner dere verktøy for hvordan godt smittevern skal håndteres:

  • Idrettens koronavettkurs: Vi oppfordrer på det sterkeste til at alle medlemmer gjennomfører kurset. Ved deltakelse på konkurranser eller arrangement/samling i regi av Norges studentidrettsforbund må diplom/bevis på fullført kurs fremvises. Les mer om kurset her.

  • Digital besøksregistrering: NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-19-smitte i tilknytning til idretten. Les mer om besøksregistrering her. 

  • NSIs smittevernveileder: NSI har utarbeidet en smittevernsveileder for studentidrettsarrangement. Veiledningsheftet er en utdypende beskrivelse av hvordan klubber og arrangører i Norges studentidrettsforbund (NSI) kan planlegge, gjennomføre og sikre at sine arrangementer, konkurranser og samlinger blir gjennomført i henhold til NSIs koronavettregler og til enhver tid gjeldende smittevern. Les mer her.

  • Studentidrettens slab - Flere med og deling av "best practice": Slab er en digital plattform, åpen for hele studentidretten, som skal fungere som en plattform for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og idemyldring. Plattformen er intuitiv og enkel, og gratis for alle brukere! Les mer om hvordan komme i gang med slab og få inspo gjennom studentidrettens digitale rekrutteringsstrategi

Har dere spørsmål til gjenåpning av kontaktidrett, ta kontakt med generalsekretær Guro Røen - guro@studentidrett.no .

Vil vil også få takke alle våre medlemmer for innsatsen deres så langt - Stå på, vis fortsatt forsvarlighet som dere har gjort og se etter muligheter innenfor de rammene som er ❤

37 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com