Fra studentidretten til Norges badmintonforbunds forbundsstyre

På Badmintontinget 5. - 6. september ble NTNUIerne Emilie Storvik og Camilla Stokkaune valgt inn som styremedlemmer i Norges Badmintonforbund; Emilie som frittstående styremedlem og Camilla som nestleder i kompetansekomiteen. Begge har bakgrunn fra studentidretten som aktive og tillitsvalgte i NTNUI Badminton. Les mer om hva de ønsker å få til!


Norges studentidrettsforbund arrangerte første samling av årets Mentorprogrammet for unge ledere på Thon Hotel Arena, hvor også Norges Badmintonforbund avholdt sitt forbundsting samtidig. I anledningen traff vi på to NTNUIere som nylig hadde blitt valgt inn i Badmintonforbundets forbundsstyre.

Emilie Storvik «Jeg gleder meg til å kunne rette alt mitt fokus inn mot studentidrett og unge voksne i overgangen fra juniorspiller til seniorspiller. Studentidrett har jeg brent for i alle mine år i NTNUI, og jeg gleder meg til å kunne jobbe med dette på et nasjonalt nivå også. Jeg vet at studentidretten har et utrolig stort forbedringspotensial i norsk badminton, og jeg gleder meg til å se hva jeg og resten av styret kan få til de neste to årene!»  Hva tror du er viktig for rekrutteringen i norsk studentbadminton? «Det viktigste er å være synlige og ha god informasjonsdeling, men også å holde på det unike med studentidrett. Få vet at det finnes gode tilbud for studenter i norsk badminton, og at det finnes både nasjonale og internasjonale turneringer og mesterskap man kan delta på som student. I tillegg er det viktig å vise at det ikke er farlig å bytte klubb til en studentklubb, og i de fleste tilfeller er det en morsom erfaring å få være en del av den tradisjonsrike studentidretten. Studentidrett har et helt unikt sosialt miljø, som man skal fortsette å holde på. Det er viktigere å være sosial og få seg venner, enn å bli verdensmestere, noe som jeg mener er helt riktig fokus. Framover må studentklubber vise at de har et badmintontilbud, men Norges badmintonforbund må også anerkjenne studentidrett som en reell del av sporten sin. Det håper jeg at kan skape mer popularitet for sporten blant studenter!» Hva tar du med deg fra studentidretten til ditt nye verv? «Jeg tar med meg mange gode erfaringer fra verv i NTNUI og i rekrutteringsutvalget til NSI. Her har jeg møtt kompetente og engasjerte personer, som har motivert meg til å stille til dette vervet. Jeg har også lært utrolig mye! I tillegg tar jeg selvfølgelig med meg erfaringene mine som tidligere juniortoppspiller i Norge til å bli en avdanket mosjonist i studentidretten, og hvordan dette påvirker både kropp og psyke. For mange er overgangen fra junior til senior en utfordring, og dette kan også være grunnen til at Norges badmintonforbund mister mange i alderen 20-25. Jeg har selv sittet i samme posisjon, og kjent på følelsen av å ikke være best lenger. Dette er viktige refleksjoner som jeg tar med meg inn i mitt arbeid mot studentidrett og forebygging av at spillere faller av etter videregående.» Fra 50 til 200: Emilie Faarup delta fra talerstolen hva NTNUI Badminton har gjort for å vokse i antall badmintonspillere.

Camilla Stokkaune «Jeg har spilt badminton aktivt siden 2013, og har siden jeg startet hos NTNUI Badminton hatt to ulike roller, som henholdsvis turnerings- og dugnadsansvarlig og nestleder. Jeg gleder meg veldig til å ta steget opp på nasjonalt nivå, og jobbe sammen med resten av styret for å utvikle norsk badminton videre! Jeg ser på vervet som en god måte å fokusere mer på trenerutvikling og kompetanseoverføring mellom forbund-krets-klubb i de neste to årene, da dette har vært noe jeg brenner for siden jeg startet i 2013.»  Hva tar du med deg fra studentidretten til ditt nye verv? «Det jeg tar med meg fra studentidretten er all kunnskapen og innspillene jeg har fått gjennom å vært en del av NTNUI og gjennom samtaler med andre klubber. Det å føre gode samtaler med andre gir en pekepinn på hvor man har lyktes tidligere, og hvor vi har et forbedringspotensiale. I tillegg kommer jeg til å ta med meg hvor viktig det er for spillere på alle nivå å ha en god trener. Det å ha én eller flere tillitspersoner i klubbene rundt om i Norge som bidrar med sportslig utvikling på banen, og som også er med på å forme de yngre generasjonene gjennom utvikling av gode holdninger, fair play og respekt utenfor banen, er noe jeg engasjerer meg veldig for. Jeg kan også bidra med en ny innfallsvinkel ed tanke på min rolle fra studentidretten, og at vi kan satse på å utdanne flere trenere rundt om i student-Norge som igjen kan bidra på klubbnivå.»  Hva tror du blir viktig i din nye rolle som nestleder i kompetansekomiteen? «Det jeg ser på som viktig er at jeg har erfaring fra en litt mindre klubb og en studentklubb. Det gjør at jeg har erfaring fra ulike situasjoner som jeg kan ta med meg når vi skal teste ut nye initiativer og videreføre etablerte aktiviteter. Ettersom jeg har jobbet som trener selv ønsker jeg å ta med meg erfaringer som kan bidra til at vi de neste to årene kan jobbe strategisk for å nå målet vårt om "bedre trenerutvikling - bedre trenere - bedre trening".»  Det er inspirerende at våre studentidrettere engasjerer seg i utviklingen og rekrutteringen av unge voksne til idretten, og på den måten bidrar de til at studentidretten er bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten. Vi ønsker Emilie og Camilla lykke til i sine verv i Norges Badmintonforbund, og gleder oss til å følge med på hva dere får til!


2 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com