"Enklere Lovnorm" - mindre krav og mer aktivitet!

Norges idrettsforbund har innført prøveordningen "Enklere lovnorm for idrettslag" som skal gjøre det enklere å drive mindre idrettslag i Norge.

Det er et overordnet mål at alle som ønsker å drive organisert idrett, får et tilbud innenfor idrettsorganisasjonen, og samtidig å sikre at idrettslagene fortsatt er medlemsbaserte. Den nye ordningen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000.Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer

  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité

  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer

  • Begge kjønn skal være representert i styret

  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret

  • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet. Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet


Les mer om ordningen på NIFs hjemmeside.

Er dette noe for studentidrettslaget ditt? Ta kontakt med Sofus@studentidrett.no eller din lokale idrettskrets.17 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com