- En «passion» man ikke finner andre steder

Updated: Nov 3, 2020


Vi styrker oss i arbeidet med å skape enda mer aktivitet og sosialt fellesskap for studenter i hele landet gjennom å etablere aktivCampus som et nasjonalt konsept! Bli bedre kjent med vår nyansatte prosjektleder Atle Rolstadaas.


Studentidretten vil være en resept mot ensomhet og for å nærme oss denne ambisjonen satser vi nå på å etablere aktivCampus som et nasjonalt konsept i regi studentidretten. aktivCampus har som hensikt å skape enda mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, og styrke studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden. Konseptet slik det er i dag, er opprinnelig utviklet av NTNUI.

Hva gleder du deg mest til i jobben som prosjektleder?


- Å få lov til å være med å bygge opp aktivCampus som et nasjonalt konsept er noe jeg gleder meg enormt til. Sammen med resten av gjengen i NSI og studentidrettslagene handler det om å både forvalte det gode arbeidet som gjøres i dag, samtidig som at vi forsterker og utvikler nye områder i konseptet.


- Jeg ønsker å bygge opp et bærekraftig konsept som står på egne bein etter prosjektperioden, og skal jeg lykkes med det er jeg avhengig av å få til et godt samspill med resten av organisasjonen. Jeg ser virkelig frem til å bli bedre kjent med alle i tillitsvalgte og frivillige, og jeg gleder meg til å ta fatt på de mulighetene og utfordringene som venter.

Atle kommer fra jobben som rådgiver i Skiforbundet og har også mye erfaring med oppfølging og kursing av frivillige.

- Jeg tar med meg masse læring og kompetanse fra tiden i Skiforbundet. Her var en av mine hovedoppgaver å arbeide for medlemsvekst og utvikling av lokale lag. Dette innebar blant annet å tilrettelegge og utvikle et attraktivt tilbud både for de som allerede var en del av medlemsmassen og de som enda ikke har funnet sin plass.


- Eierskap, medbestemmelse og involvering er viktige nøkkelord jeg har hatt med meg inn i dette arbeidet og som jeg kommer til å ta med inn i prosjektlederrollen. Jeg var også prosjektleder for implementeringen av Skiforbundets nye utviklingsmodell, hvor konseptutvikling og utvikling av lokale samarbeidsstrukturer var en sentral del av arbeidet. I tillegg har jeg flere års erfaring som både tillitsvalgt og leder for tillitsvalgte i norsk idrett som jeg tror vil være nyttig i arbeidet med aktivCampus.

Atle er selv en «ildsjel» og har selv hatt mange verv og engasjement i idretten, noe som blant annet ble belønnet med «Årets pådriverpris» i 2015 på Idrettens Hederskveld i Trondheim. Han har utdannet hele 1000 unge ledere i norsk idrett som kursholder i Norges idrettsforbund, og er sensor på NTNU. Atle var også en «aktiv» student med hele fire tillitsverv, jobb som alpintrener samtidig som han var fulltidsstudent på masterutdanningen ved NTNU.

Hva er ditt forhold til studentidrett?

- Mitt første møte med studentidretten var i 2010, da jeg selv begynte å studere. Det engasjementet og eierskapet til egen aktivitet som jeg opplevde da har bare blitt forsterket opp gjennom årene etter at jeg begynte å jobbe i norsk idrett. Det er en egen kultur i studentidretten med en «passion» man ikke finner noe annet sted.


- Jeg er imponert over entusiasmen og kreativiteten i organisasjonen, og jeg er stor tilhenger av at studentidretten på flere områder utfordrer etablerte normer og tanker. Det er viktig for å skape en positiv utvikling, og jeg ser fram til å få være en del av den reisen.

Hva mener du er nøkkelen i arbeidet med å skape fremtidens idrett?

- Det er nok mange nøkler som passer til flere dører til fremtidens idrett. Om fremtidens idrett skal være en arena for alle, tror jeg det er viktig å tilrettelegge aktivitetstilbudet og organiseringen på en medlemsbasert og tilgjengelig måte. Jeg tror idretten er tjent med å tenke nærhet og lokale forhold, hvor blant annet involvering og eierskap til det som skal iverksettes er avgjørende.


- Jeg tror også det i større grad må tenkes fleksibilitet i forbindelse med deltakelse og medlemskap, samt redusere en del av de tydelige barrierene som eksisterer i dag. Her mener jeg studentidretten har en viktig rolle til å gå foran som et godt eksempel gjennom å ta en bevisst posisjon i videreutviklingen av norsk idrett som helhet.

Atle er i gang i stillingen fra og med 2. november og vi gleder oss til å følge arbeidet med aktivCampus fremover.

Vil du vite mer om aktivCampus? Kontakt Atle på atle@studentidrett.no

KORT OM ATLE

Alder: 31 år

Hjemby: Trondheim

Bosted: Oslo

Utdanning: Master idrettsvitenskap fra NTNU, Coaching og ledelse fra Norges idrettshøgskole


Idrettsbakgrunn:

  • Drevet med fotball, håndball, friidrett og alpint – alpint ble hovedidrett fra jr-alder

  • Kjørte FIS-renn frem til 19 år

  • Alpintrener i 12 år – både bredde og elite

  • Har hatt åtte ulike tillitsverv i styrer og komiteer siden 2012

  • Vært kursholder og veileder i norsk idrett siden 2011

Fun fact: Digger å sette sammen IKEA-møbler


Om aktivCampus

I 2018 startet NTNUI (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening) en pilot kalt «Treningsløftet» med mål om å fremme fysisk og psykisk helse blant studentene på NTNU i Trondheim, samt å tilrettelegge for vennskap og sosiale møteplasser. Piloten endret i 2019 navn til «aktivCampus» og ble videreført i 2020 ifm studiestart. aktivCampus i regi NTNUI er forløpet til etableringen av et nasjonalt konsept for hele norsk studentidrett ved samme navn.


aktivCampus har som hensikt å skape enda mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, og styrke studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden. Gjennom opplysningsarbeid, innsatsuke og hverdagsaktivitet, skal den enkelte student finne morsomme måter å være aktiv på i sin studiehverdag.


Etableringen av aktivCampus som et nasjonalt konsept er forankret i NSIs langtidsplan «Studentidretten vil! 2020-2024» vedtatt av Forbundstinget i februar 2020, definert under strategiområde 2 Studentidretten vil være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus delmål 2.1.1 Etablere «aktivCampus» som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter ila tingperioden.

405 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com