Hvor lenge kan vi gamble med den psykiske helsa?


Generalsekretær, Guro Røen i debatten på NRK. Se hele debatten her.

Det er rapportert om en betydelig forverring av den psykiske helsen både blant studenter og den øvrige befolkningen som følge av pandemien. Samtidig viser tidligere undersøkelser langt høyere trivsel og prestasjon blant de som er aktive, i både arbeidslivet og på studiene. Så er det aktivitet som er nøkkelordet? Det har gjennom hele pandemien vært mulig å drive egentrening - og det har vært mulig å holde seg aktiv. Det er utallige tilbud om digital trening, og treningssentre har med jevne mellomrom vært åpne. Studentidretten har selv vår egen digitale KICK-kampanje mens vi venter på gjenåpning.


Med andre ord har det vært mulig å være aktiv.


Det har for oss blitt mer og mer tydelig at det ikke bare handler om AT man kan være aktiv - men at det også har betydning HVOR man er aktiv

Vi er alle bekymret for den psykiske helsa - og resepten er rett foran oss. Vi markerer snart "ettårsjubileum" for pandemien, og det hjelper ikke lenger å oppfordre til tur, hjemmetrening og digital trening. Det å få være en del av en gruppe, treffe venner, å bli savnet, å ha faste rammer - gjennom det lokale idrettslaget - er uvurderlig. Hva hindrer politikerne i å se på differensiert, trygg åpning av breddeidretten? Tiltak som er bra for både folka og folkehelsa?

"For oss unge vaksne har det nye året vore tungt og sterkt prega av smitteverntiltak som er urovekkande dårleg tilpassa vår målgruppe, spesielt oss studentar - der det har vore direkte isolasjonsfremkallande. I kombinasjon med dette mista vi i Trondheim moglegheita til å drive organisert breiddeidrett før jul. Og i utgangspunktet forstår eg godt grunnlaget for innstramminga; smitte hadde ei ny oppblomstring før jul og tiltak måtte bli sett til verks for å begrense dette. Det eg ikkje forstår er kvifor dette framleis er gjeldande, over ein månad etter oppstarten av eit nytt semester og med stor smittenedgang over fleire områder i Norge. Eg vil påstå at verdien i organisert breiddeidrett er undervurdert og ikkje tatt stilling til i møte med unge si både fysiske og mentale helse.", Jens Inge Bakketun, leder NTNUI Volleyball.

Les hva som er lov for studentidretten innenfor dagens smittevernsregler


Vi har nådd en smertegrense. Hvordan forsvarer vi at en student, som de siste 11 månedene har vært tvunget til å sitte alene på 13kvm trang hybel, nektes trygg trening, i et sosialt fellesskap?


Det er en åpenbar logisk brist at det i dag er åpne gruppetreninger på treningssenter over hele landet og man kan stå i kø for å løfte vekter 20 stk har løftet før dem, mens to tennisutøvere fortsatt ikke kan trene innendørs på 600kvm.

601 views0 comments

Siste poster