BSI er Best Sammen!


BSI-leder Steinar Timenes sier #STOPP

I kjølevannet av NSIs ledersamling, som hadde stort fokus på mangfold og inkludering, har Bergenstudentenes idrettslag tatt med seg inkluderingsarbeidet tilbake til egen klubb. BSI setter mangold høyt på dagsorden og ønsker å være en foregangsklubb med prosjektet "BSI er Best Sammen".


- Hvordan tenker dere å jobbe med mangfold i tiden fremover?


BSI er den største studentidrettsorganisasjonen i Bergen omegn. Det ligger i vårt mandat å representere hele Studentbergen, der idrettstilbud for studenter er vårt hovedfokus. Heldigvis er idrett blitt så mangt og det ser vi ut fra de rundt 30 idrettene vi tilbyr. Men uansett hvor mange forskjellige idretter som finnes, er det en ting idrett alltid vil være: En møteplass for mennesker. Den muligheten BSI har til å styre møteplassen har vi tatt på alvor siden opprettelsen av klubben i 1946.


"I BSI jobber vi derfor målrettet for å være en møteplass for alle typer studenter - uansett hvor man studerer, hva man studerer og hvor man kommer fra"

Fremover skal vi tenke bredere for BSI sitt mangfold og gjøre klubben vår til en foregangsklubb med prosjektet: BSI er Best Sammen. Vi vil starte et arbeid med å aktivt rekruttere ungdommer med ulik bakgrunn inn i studentidretten. Marco Elsafadi (som innledet ledersamlingens paneldebatt om mangfold og inkludering) med sin gjeng gjør en storslått jobb i å rekruttere inn ungdom til idrett rett over haugen her på Høyden.


Det å finne et fellesskap eller skape idrettsglede, mens man samtidig har gode rollemodeller, er viktig for BSI. Fremover skal vi rekruttere potensielle studenter til BSI gjennom et samarbeid med Elsafadi og hans arbeid på Møhlenpris. Dette tror vi kan være med på å sikre et større mangfold i BSI. Vi er i startfasen med prosjektet, men vi håper det vil bære frukter inn mot et mer aktivt 2021.


- Har dere tenkt på konkrete tiltak rettet mot rasisme i forbindelse med #STOPP?


Etter avsløringene som kom frem i VG om overgrep i idretten og den pågående #STOPP-kampanjen etter årevis med gjentagende rasisme, måtte det til slutt skje endringer.


Vi i BSI jobber med et varslingssystem som i fremtiden skal integreres i vår hjemmeside. For tiden er dette en prosess siden klubbverktøyet først må bli ferdigstilt. I første omgang skal vi få lenket direkte til NIF sitt eget varslingssystem på hjemmesiden for å sikre at varsling og håndteringen av varslingsaker skal gjøres på en ordentlig og forsvarlig måte.


- Har dere historier/eksempler som viser viktigheten av arbeid med mangfold og inkludering?


Hele BSI sin grunnmur er bygget på mangfold, og vi strever etter å tilby idretter som favner om alle. Når vi sier at BSI har flest medlemmer fra UiB sier vi også indirekte at BSI representerer det mangfoldet UiB gjør; som i seg selv er veldig stort. Dette gir oss en bred rekrutteringsarena der vi oppfordrer enhver til styreverv uavhengig av bakgrunn - dette kombinert med lovregulering av kjønnsbalanse gir en god mangfoldscocktail som bl.a. representerer det hovedstyret vi sitter igjen med i dag.


70 views0 comments

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com