- Best sammenDet siste halvåret har både samfunnet og idretten blitt utfordret på manglende bevissthet om og anerkjennelse av rasisme og diskriminering, og naturlig nok fikk dette oppmerksomhet under årets Ledersamling. 


Vi pangåpnet samlingen med et engasjerende innlegg fra relasjonshøvdingen Marco Elsafadi, etterfulgt av en panelsamtale om rasisme og mangfold med stort engasjement fra både paneldeltakerne og lederne i salen.

Holdninger skaper handlinger og handlinger skaper holdninger - Lag spilleregler og avtaler «Sånn vil vi ha det her hos oss», oppfordret Marco Elsafadi, folk slutter ikke å komme på trening hvis de trives.

Som trener og leder i idretten vil man komme i situasjoner som er vanskelige og som vi ikke nødvendigvis vet hvordan vi skal håndtere. Nøkkelen er å ha relasjonelt mot og å være nysgjerrig for å forstå, hevder Marco og fortsatte:

- Spør hva som er vanskelig, og forsøk å finne løsninger sammen. Og kanskje viktigst, lær fra gang til gang. Ikke forvent å løse nye utfordringer perfekt første gangenPanelsamtale om mangfold og inkludering

Etterfulgt av innlegget til Marco Elsafadi, var det tid for panelsamtale med temaet «Hvordan jobber vi for en mer mangfoldig og inkluderende studentidrett?».

Senest i forrige uke fikk vi nok et grelt eksempel på rasisme i fotballen, og det ble naturlig nok også fokus i panelsamtalen. I tillegg kom vi innpå hvordan vi skal sørge for at studentidretten er så inkluderende som vi liker å tro at vi er – fri for diskriminering og dårlig oppførsel.

Paneldeltakerne utfordret lederne i salen og kom med flere oppfordringer.

Aktiv rekruttering og studentidrettslederne som «dugnadssjefer» Tidligere idrettsstyremedlem og mangeårig idrettsleder, Marcela Bustos, var klar i sin tale til lederne: «Lag en rekrutteringsstrategi, hvordan skal dere rekruttere i klubben?». Hun utfordret også studentidretten, som skal skape fremtidens idrett, om å ta visjonen på alvor og lede an i demokratidiskusjonene i idretten fremover.

Tidligere president Emilie Zakariassen Hansen, og nåværende idrettsstyremedlem, ville påpeke viktigheten av: «å tørre og inkludere!».  Hun ville også utheve viktigheten av å tenke over måten man spør om noen ønsker å være med – «ikke spør fordi «vi trenger en med innvandrerbakgrunn» eller «vi trenger en kvinne», sett fokus på de kvalitetene og kompetansen hen har og synliggjør at det er derfor dere ønsker å få hen med i klubben».

Relasjonshøvdingen og ildsjelen, Marco Elsafadi, utfordret den enkelte til å allerede på neste trening eller styremøte å spørre: «Hvordan skaper vi mer idrettsglede i denne klubben?». Han oppfordret alle i salen til å gi seg selv minst én oppgave for hvordan å bidra i den dugnaden. «En dugnad hvor dere studentidrettslederne kan være dugnadssjefer.»

Visepresident i NSI, Kjell-Erik Kvamsdal, ville understreke viktigheten av aktiv rekruttering og det å utarbeide en rekrutteringsstrategi, men ville få tilføye at denne strategien må utarbeides av «et mangfoldig utvalg».Panelsamtalen ble ledet av generalsekretær Guro Røen og panelet bestod av følgende:


Marco Elsafadi, prisvinnende foredragsholder, selvutnevnt relasjonshøvding og ildsjel, leder av utvalget «Rasisme i idretten» som likestilling- og kulturminister Abid Raja nedsatte før sommeren


Marcela Montserrat Fonseca Bustos, tidligere styremedlem i Idrettsstyret, basketmamma og idrettsleder i over 25 år. Universitetslektor på OsloMet, og medlem i utvalget «Rasisme i idretten».


Emilie Zakariassen Hansen, styremedlem i Idrettsstyret, tidligere leder i NTNUI, vært president i NSI 2018-2020.


Kjell-Erik Kvamsdal, visepresident i forbundsstyret, vært elitespiller, trener og leder i volleyballgruppa til Oslostudentenes idrettsklubb. Sitter også i Norges volleyballforbund sin valgkomité.


Veileder med retningslinjer og varslingsrutiner ved diskriminering og uønsket atferd


NSI har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep, og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.


På søndagens styremøte diskuterer forbundsstyret tiltak mot rasisme og diskriminering i studentidretten, og skal også vedta en felles veileder med retningslinjer og varslingsrutiner for diskriminering og uønsket atferd, herunder rasisme og diskriminering, vold, seksuell trakassering og overgrep. Denne veilederen skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på alle former for diskriminering og uønsket atferd i studentidretten, og er til bruk som utgangspunkt for både studentidrettslag og håndtering av varsler i forbundet.

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com