Aktiv, men ensom. Har vi resepten?

Studenter har aldri ført vært så aktive og på samme tid så ensomme. Er det på tide å snakke om betydningen av et fellesskap?


Overraskelsen var dessverre ikke stor da SHoT-undersøkelsen, etter et år med korona publiserte sine funn. Tallene var nedslående. Dystre. Ensomheten la seg som en tåke over landet da over halvparten av studentene forsvant inn på 13kvm alene. Likevel er det noe oppsiktsvekkende ved akkurat denne SHoT-undersøkelsen 2021.


4 av 5 studenter sier nemlig at de trener 2-3 ganger i uka som er en markant oppgang på tre år. Til tross for dette sier de spurte at deres fysiske helse har gått drastisk ned sammenliknet med tallene fra 2018. Hvorfor har ikke økt trening gitt den gevinsten i bedre fysisk helse som man kunne forventet?

Når vi kombinert med dette ser at over halvparten av alle studenter føler seg ensomme og 44% savner noen å være sammen med, ja da er det lov å under seg over hvilken effekt fysisk trening alene har. Vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen og igjen ut i det kjedsommelige: Det er ikke bare AT du er aktiv, men HVOR du er aktiv som er av betydning.

Ny i byen, alene på lesesalen og kun en liten studenthybel å boltre seg på. For aller første gang er du helt alene, herre over egen tid, egne interesser og din egen lykke.
Du blir med i et lokalt Studentidrettslag.
Et sted du kan engasjere og utvikle deg, får mestring, blir sett, får venner, blir savnet - et sted du hører til. Personlig utvikling, tilhørighet, livslange vennskap og et nettverk av de sjeldne – et supplement til studietiden som er helt unikt i sin form, der du og dine studievenner, står på egne bein og er deres "egen lykkes smed". Du er aldri mer ensom.

La oss snakke MER om hva som kan bidra til trivsel i studiehverdagen, MER om konkrete tiltak, MER om betydningen av å skape fellesskap man kan tilhøre.


"..det lå en liten lapp foran meg i auditoriet på første forelesning på NTNU. Der stod det enkelt og greit navnet på en studentforening, "vil du bli med? " og kontaktinfo. Jeg tok kontakt og ble med på dagen. Det ble mitt første av mange verv som gir meg masse påfyll, vennskap og erfaringer." utdrag fra SHoT-undersøkelsen 2021.


La oss sammen være resepten mot ensomhet, resepten for en bedre mental helse. La sola slippe gjennom tåken som la seg i fjor og vend blikket mot en høst hvor vi sammen tar studiehverdagen tilbake. En høst fylt av aktivitet, mesterskap, samlinger og ikke minst en levende campus.


Der psykologen plastrer et sår hindrer studentidretten at det oppstår.
72 views0 comments

Siste poster