10 klubbutviklingstiltak dere kan gjennomføre i koronatiden!


Koronaperioden gir oss muligheten til å gjennomføre klubbutviklingstiltak for å ta klubben til en forbedret situasjon ved oppstart av aktivitetene! Her følger 10 klubbutviklingstiltak som kan gjennomføres i koronaperioden.


Vi håper det går bra med dere i denne utfordrende tiden. Å utsette all organisert aktivitet i norsk idrett er en ny og krevende utfordring for alle i samfunnet, og for norsk studentidrett. Likevel er dette en periode vi kan velge å bruke til utvikling, og til å forberede oppstarten av aktivitetene våre på best mulig måte. Her følger 10 klubbutviklingstiltak (i tilfeldig rekkefølge) dere kan gjennomføre i koronatiden!

1. Opprette/revidere klubbhåndbok Har dere en klubbhåndbok? En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Hyppige utskiftninger av tillitsvalgte, trenere og medlemmer gjør klubbhåndboka til et ekstra viktig hjelpemiddel i studentidretten. Se NIFs temaside om klubbhåndbok for malverk og inspirasjon!

2. Book et digitalt møte med NSI! Ønsker du å bli bedre kjent med NSI og hva vi gjør? Vil dere ha innspill til hvordan dere kan utvikle klubben? Eller kanskje vil dere vite litt mer om hva innebærer å sitte i et styre i norsk idrett?  Vi tar gjerne en digital samtale med dere om blant annet følgende temaer:

  • Velkommen til norsk studentidrett: Hva er NSI og hva gjør vi?

  • En-til-en kurs i Klubbadmin: Idrettens medlemssystem

  • Klubbens styrearbeid i praksis (miniversjon) – Får dere godt i gang med styrearbeidet.

  • Digitalt klubbesøk

Vi tar også gjerne mot andre bestillinger dersom det skulle være ønskelig! Ta kontakt med Sofus@studentidrett.no

 3. Oppdatere studentidrettslagets årshjul Har klubben et oppdatert årshjul med viktige frister, interne og eksterne arrangementer, og andre begivenheter? Bruk tiden til å oppdatere dette! NB: Husk å legg inn Samordna rapportering (innen 30.april – ÅPNER 1. APRIL), søknadsfrist for momskompensasjon (innen 15. august) og NSIs arrangementer!

 4. Revidere budsjettet Har dere oversikt over økonomien? Koronasituasjonen har skapt store endringer – dette kan i mange tilfeller påvirke studentidrettslagets budsjett. God økonomistyring er en viktig forutsetning for å sikre god klubbdrift. Se NIFs temaside om økonomi for viktige prinsipper og malverk til økonomihåndbok!

5. Oppdatere/etablere stillingsbeskrivelser i styret Gode stillingsbeskrivelser er et viktig verktøy for at det enkelte styremedlemmet skal ha oversiktlige og forutsigbare arbeidsoppgaver, og det kan bidra til både større effektivitet og motivasjon til styrearbeidet. Dette kan gjerne inkluderes i klubbhåndboka!

6. Digitalisere Studentidrettslaget Har studentidrettslaget en digital plattform til kommunikasjon, gjennomføring av styremøter og fillagring? Dette er en ypperlig mulighet til å teste ut digitale arbeidsmetoder. Idrettens Office 365 inkluderer Microsoft Teams som gir styret i idrettslaget disse funksjonene. Dette koster 2500 kr i året.

7. Oppdatere informasjon på nettsiden, Klubbadmin og i Brreg. Ligger det riktig kontaktinformasjon på studentidrettslagets hjemmeside, i Klubbadmin og Brønnøysundregistret? Vi minner om at NSI ikke utbetaler midler til private kontoer – det er derfor viktig at det er idrettslaget/undergruppas kontonummer som står oppført i Klubbadmin. Bruk tiden til å sikre god kommunikasjonsflyt inn og ut av studentidrettslaget!

8. Gjennomføre «Bedre klubb» Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av idrettsforbundet, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Gjennom spørsmål til idrettslagets drift avdekkes hvilke områder studentidrettslaget bør utvikle seg på. Dette tar ca. 10 - 15 minutter, og resulterer i en rapport til studentidrettslaget.

9. Gjennomføre et E-læringskurs i regi av NIF Er du ny i studentidretten, og i idretten generelt? Vi anbefaler «Innføring i styrearbeid for idrettslag» til alle nye tillitsvalgte!

10. Utarbeide retningslinjer og rutiner for håndtering av seksuell trakassering Vi vet at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi anbefaler alle studentidrettslag å utarbeide retningslinjer og rutiner knyttet til dette. Se NSIs veileder og NIFs temaside for inspirasjon/hjelp. Ønsker du sparring på ett eller flere områder? Kontakt Sofus@studentidrett.no La oss bruke denne tiden godt, og la oss være skikkelig klare når aktiviteten omsider kan starte opp igjen!

Siste poster

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com