Ønsker du å skape aktivitet i klubben din? Søk om støtte i dag!

Selv om Coronapandemien foreløpig setter en stopper for aktivitet, kan dere fremdeles søke på utviklingsmidler - se fem konkrete smittevernsvennlige tiltak dere kan få midler til!Tom for ideer, og lei av å vente på at idretten kan starte opp igjen? Kanskje en av disse tiltakene er noe for klubben din?

  1. Friluftslivsarrangement: Alt utstyr til friluftsliv som er fellesutstyr kan det søkes om midler til.

  2. Utendørstreninger: Trenger dere utstyr som sørger for en bedre og mer motiverende treningshverdag utendørs - som også kan gi økt rekruttering og aktivitet blant medlemsmassen deres? Søk om midler da vel!

  3. Oppstart av nye idretter: Søk på utstyr som kan være til bruk når normal aktivitet er lov igjen - eller finn nye idretter dere kan utøve innenfor smittevernsreglene og start opp nye grupper allerede i dag, med støtte til nytt utstyr!

  4. Noen som benytter denne perioden til å utdanning? Trener- og dommerkurspåmeldingsavgift kan dere søke om støtte til!

  5. Opprettholde aktivitetstilbud og rekruttering: I utgangspunktet gir vi ikke midler til feks mat til sosiale tilstelninger, men vi gjør et unntak i denne annerledestiden. Da kan man feks arrangere en gåtur med felles bål på slutten hvor man kan grille.

Det skal deles ut store summer i utviklingsmidler, og støtte til paraidrett, også i år, så tenk også gjerne litt lenger enn bare akkurat nå, og finn på kule tiltak som dere kan gjøre når idretten åpner opp igjen!


Utviklingsmidler

Norges studentidrettsforbunds utviklingsmidler er rettet mot studentidrettslag som ønsker å iverksette ulike tiltak og prosjekter for å styrke aktivitetstilbudet i sin klubb og samtidig hindre at økonomi blir en barriere for å delta. Formålet med midlene er å skape mer aktivitet i studentidrettslagene og tilrettelegge for at flere studenter kan få en aktiv studiehverdag gjennom å forbedre kontinuiteten og kompetansen i lagene.

Hvordan søke?

Retningslinjer for hva som er støtteberettiget og hvordan man søker, finner du mer informasjon om her.


Alle søknader går gjennom plattformen Enalyzer, og her følger man stegene som står i skjemaet. Viktig at man har klart kontonummer og kontaktperson i idrettslagets hovedstyre. Søknadstekst kan skrives direkte inn, eller legges ved som en PDF-fil, dette gjelder også for budsjettet som må fremlegges.


Det kan søkes om tiltak på kr 8000. Midlene skal gå til å dekke reelle kostnader. Tiltak som støttes kan være rettet mot rekruttering av nye medlemmer, opprettelse av nye idretter, utstyr til nye studentidrettslag, kompetansehevende tiltak, dommerkostnader og utstyr til friluftsliv. Her setter kun kreativiteten en stopper, og det kan gis midler til mange forskjellige typer tiltak, så lenge søknaden forklarer og viser til hva som er planlagt, og hvordan dette utvikler klubben og tilbudet deres til det bedre for studentene.


Utlysning av prosjektmidler til paraidrett


Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle og/eller styrke tilbudet til studenter som har en funksjonsnedsettelse? Søk på midler til paraidrett!


Totalt kr. 30 000 skal deles ut til ulike tiltak for paraidrett for hele studentidretten.


Det kan søkes om støtte til:

1. Aktivitetshjelpemidler (inkludert utstyr) som gjør det mulig å inkludere paraidretten i studentidrettsmiljøet

2. Tiltak/tilbud rettet mot rekruttering av paraidrettsutøvere til studentidrettslaget, samt oppstart av nye aktivitetstilbud eller integrert som en del av eksisterende tilbud, for denne gruppen

3. Arrangement eller kurs hovedsakelig for utøvere innen paraidrett, enten direkte mot utøvere eller trener-/lederkurs


Maksbeløp det kan søkes om er kr. 8000,-. Dersom det er tiltak som involverer mange deltakere og/eller flere studentidrettslag som går sammen om et tilbud, kan søknadsbeløp overstiges.


Hvordan søke?

I søknaden skal det foreligge beskrivelse av tiltaket, hensikt og mål med tiltaket inkl. målgruppe, tid og sted, søknadssum, budsjett, idrettslag/gruppe og kontaktinformasjon til ansvarlig person/leder, samt kontonummer (inkl. adresse til kontoeier). Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.


Og er ikke dette noe for deg, men kanskje noe for kompisen din på et annet studiested? Spre gjerne ordet videre til studentidrettsgrupper du vet utøver paraidrett, eller som har ønske å starte opp en ny gruppe!


26 views0 comments

Siste poster