Mentorprogrammet for unge ledere

Mentorprogrammet

 

Mentorprogrammet for unge ledere er et fellesidrettslig lederutviklingsprogram initiert av NSI i samarbeid med Norges idrettsforbund. Mentorprogrammet i denne formen hadde oppstart med første kull 2018/2019, går over et "skoleår", og har hatt årlige opptak siden 2018. 


Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

 

Programmet inkluderer 20 deltakere i alderen 19-29 år, hvorav 10 av deltakerne er kandidater fra studentidretten og 10 er kandidater fra andre særforbund/idrettskretser. 


Som en del av den personlige utviklingen i lederrollen, får deltakerne støtte av en mentor. Programmet inkluderer 20 mentorer med ledererfaring og god kjennskap til idretten.

Overordnede mål for programmet

Kortsiktig:

Kandidaten mestrer sitt nåværende verv i større grad enn før sin deltakelse i mentorprogrammet


Langsiktige:

 • Kandidaten sitter lenger i verv innen idretten (dvs. flere tingperioder / gjenvalgt på årsmøter)

 • Kandidaten påtar seg nye og «større» lederverv i idretten

 • Ved slutten av programmet skal det være definerte mål for videre lederengasjement i idretten for alle kandidatene forankret i eget organisasjonsledd​

NSI mentor 2019-6.jpg

Innhold og faglig forankring 


Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, refleksjon, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer deltakelse på fem samlinger, hvor to av de foregår digitalt. Karina Andersen Aas, Lederutvikler og mental trener i Mind As, er fagansvarlig i programmet, og har vært med å utformet programmet siden oppstart i 2018.

Kontakt

Guro Røen

Tlf: +47 976 18 966

E-post: guro@studentidrett.no

Presentasjon Idrettens organisering - cr

Mål for lederkandidatene (mentee)

Hovedmålsetning: 
Kandidatene er mer effektive og har større gjennomslagskraft i sitt verv etter deltakelse i mentorprogrammet.


Delmål: 
Etter endt mentorprogram skal kandidaten:

 • Ha god kjennskap til idrettens organisering

 • Ha opplevd økt mestring og trivsel i sitt nåværende verv

 • Ha økt kompetanse om ledelse og refleksjon rundt seg selv i lederrollen

 • Fått kjennskap til relevante verktøy til bruk i egenutvikling og inn i egen organisasjon

 • Lært å ta ansvar for og blitt selvstendig i sin egenutvikling i lederrollen

 • Fått større nettverk på tvers av idretter og utviklet sin relasjonskompetanse

 • Ha definert videre ambisjoner for verv på ledernivå i idretten

Utbytte for mentorene
Selv om mentoring i dette programmet er et verktøy som brukes i lederutviklingen av kandidatene, er det også viktig at mentor får utbytte av programmet gjennom:

 

 • Tilfredshet og innsikt i å ha bidratt til andres utvikling

 • Utviklet egne kommunikasjonsferdigheter

 • Erfaring som mentor i et strukturert mentorprogram etter felles rammer og verktøy for gjennomføring av mentoring

 • Egenutvikling

 • Erfaringsutveksling og større nettverk 

KARINA A. AAS

karinaandersenaas_bilde_mind.jpg

Om Karina Andersen Aas.

Samlinger 2020/2021

Samling 1 - Dato

Innhold

Samling 2 - Dato

Innhold

Samling 3 - dato

Innhold