Studentidrettens Koronavettregler

Fra og med 15. juni ble det en oppmykning av koronavettregler for idretten. Se de oppdaterte koronavettreglene her (sist oppdatert 21. mai 2021).

 

På bakgrunn av retningslinjene gitt av myndighetene gjeldende fra 7. mai har Norges idrettsforbund (NIF) oppdatert de fellesidrettslige anbefalingene for å hindre smitte ved idrettsaktivitet. I tillegg til disse så henvises det til særforbundenes koronavettregler tilpasset den enkelte idrett. Husk at de lokale tiltakene kan være strengere enn de nasjonale. Det er derfor viktig at du setter deg godt inn i retningslinjene som gjelder i din kommune. Her finner du en liste over alle tiltakene til kommunene i Norge.

Endringslogg fra tiltak innført av regjeringen:

- 23. februar 2021

- 21. mai 2021

Fellesidrettslige anbefalinger – utarbeidet av NIF og tilpasset studentidretten

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Hovedregelen for gjennomføring av aktivitet er at nærkontakt ikke er lov.

 • Voksne kan drive innendørs trening i grupper på maks 20 personer dersom krav om avstand overholdes. 

 • Voksne kan drive utendørs trening i grupper på maks 30 personer dersom krav om avstand overholdes.

 • Det må sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, med mindre aktiviteten som skal gjennomføres omfattes av innfasingen av kontaktidrett for voksne.

 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.

 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.

 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning. Utstyr som baller og racketer kan benyttes dersom utstyret sprites grundig før og etter bruk. 

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. NSI: For mange studenter som ikke har tilgang til bil, vil vi oppfordre til å sykle / gå / løpe til treningssteder i stedet for å ta kollektiv.

 

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende nasjonale retningslinjer:

'(Det er i tillegg viktig å sette seg inn i lokale retningslinjer som kan være strengere enn disse).

 • Maks 50 personer på arrangementer uten faste tilviste sitteplasser

 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser 

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.

 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.

 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.

 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse. NSI anbefaler å ikke tillate publikum på idrettsarrangementer. 

 

Kontakt

Guro Røen

Tlf: +47 976 18 966 
guro@studentidrett.no

 

Koronanytt

Fra Studentidretten