Studentidrettens Koronavettregler

3. desember 2021 gjeninførte regjeringen nasjonale tiltak for å hindre smittespredning i samfunnet. Se de oppdaterte koronavettreglene her (sist oppdatert 14. januar 2022). 

 

NB: Retningslinjene er nasjonale - det er derfor viktig å undersøke om lokale myndigheter har strengere retningslinjer for idrett og arrangementer.

Fellesidrettslige anbefalinger –  tilpasset studentidretten

1.  Avstand og sosial kontakt

 •  Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 • Det er anbefalt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, f.eks. på kollektivtransport til og fra kamp eller trening.

 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

 • Treff andre utendørs når det er mulig.

 • Sørg for å vaske hendene ofte og bruk desinfiserende sprit. 

2. Fysisk aktivitet - trening og kamp

 • Det anbefales at innendørs trening gjennomføres med en meters avstand i grupper på maks 20 personer - Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig, både i trening og konkurranser.

 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt, men med smitteverntiltak.

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta på trening, kamp eller annen aktivitet. 

 • Hvis det oppdages smitte etter en aktivitet må kommunen man befinner seg i kontaktes. Kommunene har gode rutiner for smittesporing og tiltak som kan settes i gang for å forhindre at smitten sprer seg mer. 

3. Arrangementer

 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste, tilviste plasser: Maks 30 personer.

  Med faste, tilviste plasser: Maks 200 personer.

 • Offentlig arrangementer utendørs:
  Uten faste, tilviste plasser: Maks 200 personer

     Med faste, tilviste plasser: Maks 600 personer.

 • Munnbindpåbud for publikum.

4. Testing og karantene

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner

Ved spørsmål ta kontakt med Guro Røen, Guro@Studentidrett.no

 
 

Koronanytt

Fra Studentidretten

Kontakt

Guro Røen

Tlf: +47 976 18 966 
guro@studentidrett.no