Studentidrettens Koronavettregler

Fra og med 15. juni ble det en oppmykning av koronavettregler for idretten. Se de oppdaterte koronavettreglene her (sist oppdatert 23. juni 2021).

 

På bakgrunn av retningslinjene gitt av myndighetene har Norges idrettsforbund (NIF) oppdatert de fellesidrettslige anbefalingene for å hindre smitte ved idrettsaktivitet. I tillegg til disse så henvises det til særforbundenes koronavettregler tilpasset den enkelte idrett. Husk at de lokale tiltakene kan være strengere enn de nasjonale. Det er derfor viktig at du setter deg godt inn i retningslinjene som gjelder i din kommune. Her finner du en liste over alle tiltakene til kommunene i Norge.

Fellesidrettslige anbefalinger – utarbeidet av NIF og tilpasset studentidretten

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Utøvere i alle aldersgrupper er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand innendørs og utendørs ved utøvelse av selve idrettsaktiviteten der dette er til hinder for normal utøvelse.  Dette innebærer at utøvere innen idretter der nærkontakt mellom utøverne ikke er nødvendig for utøvelse av aktiviteten, anbefales å holde 1 meters avstand til andre gjennom hele aktiviteten/treningen.

 • For utøvere innen idretter som innebærer kontakt mellom utøverne, gjelder unntaket bare i de situasjonene der kontakt er nødvendig. Anbefalingen om å holde minst 1 meters avstand gjelder imidlertid i alle situasjoner utover dette, for eksempel i pauser, i garderober, før/etter aktivitet m.v. 

 • I tillegg gjelder følgende: Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Anbefaling om gruppestørrelse og arrangementer

 • Ved treningsaktiviteter innen organisert idrett er anbefalt gruppestørrelse inntil 40 personer utendørs og inntil 30 personer innendørs for alle aldersgrupper. Flere grupper kan være til stede samtidig så lenge de holdes adskilt (minst 2 meter avstand mellom gruppene), og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

 

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende nasjonale retningslinjer:

(Det er i tillegg viktig å sette seg inn i lokale retningslinjer som kan være strengere enn disse).

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

 

Uten koronasertfikat:

 • Inntil 800 personer i kohorter på inntil 200 personer

Med koronasertfikat:

 • 50 % kapasitet*, men maks 2000 personer (delt i kohorter på inntil 500)

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser

Uten koronasertifikat:

 • Inntil 2000 personer i kohorter på inntil 500 personer 

Med koronasertifikat:

 • 50 % kapasitet*, men maks 5000 personer (delt i kohorter på inntil 500)

*maks 50% av full kapasitet på anlegg/tribuner/plasser.

 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.

 

Kontakt

Guro Røen

Tlf: +47 976 18 966 
guro@studentidrett.no

 

Koronanytt

Fra Studentidretten