Studentidrettens Koronavettregler

Fra og med 15. juni ble det en oppmykning av koronavettregler for idretten. Se de oppdaterte koronavettreglene her (sist oppdatert 17. august 2021).

 

Retningslinjene er nasjonale - det er derfor viktig å undersøke om lokale myndigheter har strengere retningslinjer for idrett og arrangementer.

Som hovedregel skal 1-meteren fortsatt opprettholdes, men det gis unntak for idretter som krever fysisk kontakt. Det er også viktig å tilrettelegge for smittesporing under all idrettslig aktivitet. 

Fellesidrettslige anbefalinger – utarbeidet av NIF og tilpasset studentidretten

1. Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

 

2.  Tilrettelegging og utøvelse av idrettsaktivitet

 • Utøvere i alle aldersgrupper er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand innendørs og utendørs ved utøvelse av selve idrettsaktiviteten der dette er til hinder for normal utøvelse. Dette innebærer at utøvere innen idretter der nærkontakt mellom utøverne ikke er nødvendig for utøvelse av aktiviteten, anbefales å holde 1 meters avstand til andre gjennom hele aktiviteten/treningen.

 • For utøvere innen idretter som innebærer kontakt mellom utøverne, gjelder unntaket bare i de situasjonene der kontakt er nødvendig. Anbefalingen om å holde minst 1 meters avstand gjelder imidlertid i alle situasjoner utover dette, for eksempel i pauser, i garderober, før/etter aktivitet. 

 • I tillegg gjelder følgende: Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

 • Det skal tilrettelegges for smittesporing på alle treninger, kamper og annen idrettsaktivitet. 

3. Anbefaling om gruppestørrelse og arrangementer

 • Ved treningsaktiviteter innen organisert idrett er anbefalt gruppestørrelse inntil 40 personer utendørs og inntil 30 personer innendørs for alle aldersgrupper. Flere grupper kan være til stede samtidig så lenge de holdes adskilt (minst 2 meter avstand mellom gruppene), og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

 • Fra og med mandag 2. august kan voksne delta på idrettsarrangementer på tvers av regioner og kretser, dette gjelder feks. kamper, stevner og cuper. 

Størrelser på arrangementer

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

 

Uten koronasertfikat:

 • Inntil 800 personer i kohorter på inntil 200 personer

Med koronasertfikat:

 • 50 % kapasitet*, men maks 2000 personer (delt i kohorter på inntil 500)

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser

Uten koronasertifikat:

 • Inntil 2000 personer i kohorter på inntil 500 personer 

Med koronasertifikat:

 • 50 % kapasitet*, men maks 5000 personer (delt i kohorter på inntil 500)

*maks 50% av full kapasitet på anlegg/tribuner/plasser.

 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.

 
 

Koronanytt

Fra Studentidretten

Kontakt

Guro Røen

Tlf: +47 976 18 966 
guro@studentidrett.no