Organisering

Norges studentidrettsforbund organiserer den frivillige studentidretten med over 40 000 medlemmer, og tilrettelegger for studenters idrett og fysiske aktivitet på daglig basis gjennom studentidrettslagene. Studentidrettslagene er først og fremst sosiale arenaer, som inkluderer og aktiviserer studenter på tvers av studieretninger hvor aktiviteten ledes og organiseres av, med og for studentene selv. Dette innebærer at vi har en tett kommunikasjon og relasjon til målgruppen. I 2021 vil aktivCampus være organisert som et prosjekt og gjennomføres på følgende fem steder:

TSI.png
NTNUI.png
BSI.jpg
Studentspretten.jpg
NIHI.png
OsloMet.jpg
BIA.jpg
OSI.jpg
SHK.png

Arbeidsgruppene

De lokale innføringsansvarlige er studenter ved de ulike universitetene/høgskolene og vil lede sin egen lokale underprosjektgrupper med ansvar for lokal planlegging og gjennomføring. Dette sikrer en god brukermedvirkning og vil med sin kompetanse på lokale forhold, innsikt og oversikt over hva som kreves for å tilpasse innhold til målgruppen, arealtilgang og andre aktuelle samarbeidspartnere bidra til gode lokale tilpasninger. Underprosjektgruppene vil jobbe inn mot både studiested og samskipnad da dette er sentrale samarbeidspartnere arbeidet.

 

Rådet for psykisk helse vil ha hovedansvar for utvikling av workshop og opplæring av de som skal gjennomføre workshopene, samt tilføre en unik fagkompetanse inn i arbeidet som vil være avgjørende for leveransen.

Organisasjonskart.2021.png
NSI.png
Rådet.Logo.jpg
stttet-av-dam_black_cmyk_50830212853_o.p