Klubbutvikling

støtteordning2.png
klubbutvikling.png
klubbverktøy.png
 

Klubbutviklingstilbud

 

Ønsker ditt studentidrettslag å heve kompetansen i laget, sette igang rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? NSI har tilskuddsordninger for å støtte ditt lag med gjennomføringen.

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle et paraidrettstilbud til studenter med nedsatt funksjonsevne, eller videreutvikle tilbudene dere allerede har?

 

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com