Klubbutviklingstilbud

Norges studentidrettsforbund tilbyr klubbstyrer muligheten til å få en innføring i det å være tillitsvalgt i en klubb gjennom kurset ”Klubbens styrearbeid i praksis”.

Ønsker studentidrettslaget ditt å heve kompetansen, igangsette rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? NSI har tilskuddsordninger for å støtte ditt lag med gjennomføringen.

Ønsker studentidrettslaget ditt å bli enda bedre?

 

For å sette i gang en utviklingsprosess i klubben din kan du bestille start- og oppfølgningsmøter med oss.

Inviter oss gjerne på klubbesøk! Dette kan gjennomføres fysisk eller digitalt. Klubbesøket går ut på å informere om tilbudene til NSI, samt at vi blir kjent med studentidrettslaget ditt!

 

Ønsker ditt studentidrettslag å heve kompetansen i laget, sette igang rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? NSI har tilskuddsordninger for å støtte ditt lag med gjennomføringen.

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle et paraidrettstilbud til studenter med nedsatt funksjonsevne, eller videreutvikle tilbudene dere allerede har?

Besøket har som hensikt å informere om NSI, gjøre en grov kartlegging av klubben, samt avdekke klubbens viktigste ønsker, behov og utfordringer.