Høye Fives

Ønsker ditt studentidrettslag å bli enda bedre? Bestill Startmøte Klubbutvikling og sett igang en prosess for å utvikle klubben videre!

STARTMØTE

Startmøte er en klubbkveld der fokuset er på ditt studentidrettslag, og hvordan din klubb kan bli enda bedre. Klubben får besøk av en klubbguide, som leder møtet innom følgende tema:

  • Status: Hvor står klubben i dag?

  • Definere klubbens innsatsområder

  • Synliggjøre utdanningstilbud fra krets, forbund og prosjekt Idrett og ledelse

  • Lage tiltaksplan for klubben for arbeidet fremover

 

Startmøtet varer i 4 timer, og til møtet bør både styret, medlemmer, instruktører/trenere inviteres. NSI betaler honorar og reise til klubbguiden. Alt er gratis for dere!

Klubbutvikling er en prosess, derfor er tiden etter startmøtet som er viktig. Det er da arbeidet begynner for å gjøre klubben enda bedre. Det vil også bli avtalt et oppfølgingsmøte for å sikre fremdrift i prosessen!

OPPFØLGINGSMØTE

Klubben får oppfølging på det som settes i gang etter startmøtet. Hensikten med oppfølgingen vil være å evaluerer resultater og effekter på tiltak som klubben har satt i gang, sjekke om klubben trenger videre oppfølging på utviklingsarbeid, samt vurderer om nye behov har dukket opp.


Intensjonen er å involvere, inkludere og sikre gjennomføringen og videreføringen av tiltakene.

  • Evaluering av gjennomførte tiltak

  • Definere nye behov og ønsker i klubben

  • Revidere planer / lage nye fremdriftsplaner

 

Målgruppen er i hovedsak de som deltok på startmøte med, men involver nye ressurspersoner i tillegg.


Metodebruken på oppfølgingsmøtet er veldig lik den vi bruker på startmøtet. Oppfølgingsmøtet er beregnet til 3 timer.

 Start- og oppfølgingsmøte