Rettssystemet

Forbundsting

Hva er et forbundsting?

Forbundstinget er arenaen der alle studentidrettslag møtes for å fastsette forbundets politiske og økonomiske prioriteringer for de neste to årene.

Forbundstinget avholdes hvert annet år (partallsår). Tinget vil i hovedsak bestå av tingforhandlinger, men vil også være en arena for erfaringsutveksling og for å bli kjent med norsk studentidrett.

Forbundstinget 2022


 

Tidslinje 

26.02
Høringsfrist og frist for innsending av tingsaker

26.03
Forbundstinget 2022 på Thon Hotel Linne

25.01
Utsending høringer og påmeldingsfrist for deltakere
 

11.03
Publisering av sakspapirer på www.studentidrett.no

Forbundstinget 2020

FT20 1.jpg

Program

Fredag:

 • Ankomst og registrering

 • Introduksjon til Forbundstinget

 • Lovseminar (gjennomgang av forslag til lovendringer)

 • Middag

Lørdag:

 • Frokost

 • Presentasjon av valgkomiteens innstilling

 • Opplæring GoPlenum

 • Lunsj

 • Tingforhandlinger dag 1

 • Tingmiddag (pent antrekk)

Søndag:

 • Frokost

 • Tingforhandlinger dag 2: Valg

 • Lunsj og hjemreise