Forsikring

Gjennom påmeldingsavgiften til et arrangement i regi av NSI betaler du samtidig for en ulykkesforsikring. 

Forsikringen dekker: 

  • Medisinske behandlingsutgifter

  • Medisinsk invaliditet 

Avtalenummer: SP675573

Ta kontakt med Yngvild Schei i Norges studentidrettsforbund på yngvild@studentidrett.no ved spørsmål.