FOR ARRANGØRER

Vi trenger deg som arrangør! 

 

Som Teknisk Arrangør av Student-NM og Studentleker vil du få veiledning fra forbundskontoret basert på kunnskap og erfaring fra tidligere avholdte mesterskap. Noen av fordelene for din klubb:

 • Klubben får anvend/opparbeidet arrangørkompetanse

 • Muligheter for styrket klubbøkonomi gjennom forbundets støtteordninger, samarbeidspartnere og deltakeravgiften

 • Mulighet til å vise frem klubben til resten av Studentidrettsnorge

 • Arena for rekruttering av nye medlemmer og frivillige

 • Etablere kontakt og samarbeid med andre klubber og forbundet

 • Bidra til utvikling av Student-NM og Studentleker som konsept

 • Styrke og utvikle leder/arrangørkompetansen innad i klubben

 

Søknadsfristen for å være Teknisk Arrangør til Student-NM er 4 måneder før arrangement, men tildeling vil bli gjort fortløpende. Skal du arrangere Studentleker er fristen for å søke 12 måneder før arrangement. Dato for arrangementet settes i samråd med Norges Studentidrettsforbund basert på terminlisten.

Før søknad sendes er det lurt å gjøre seg kjent med Konkurransereglementet for idretts- og friluftslivsarrangement i regi av Norges studentidrettsforbund. Det finner du under verktøy på denne siden. Dette dokumentet gir deg et innblikk i minimumskravene til deg som arrangør. Her finner du også blant annet opplysninger om økonomiske støtteordninger.  

 

Dersom din klubb tenker på å arrangere bes dere følge fremgangsmåten under:

 1. Samle informasjon om søknads og tildelingsprosessen, spesielt gjennom å lese konkurransereglementet

 2. Samle styret i klubben og avklar om det er et felles ønske for å søke om å være Teknisk Arrangør

 3. Kontakt Norges studentidrettsforbund for veiledning om søknadsprosessen og tildeling av erfaringer og malverk fra tidligere søkere og arrangører

 4. Fyll ut søknadsskjema

Verktøy for arrangør 

Kontakt

For Innsending av søknad eller veiledning om arrangørrollen, Kontakt: 

 

ANE Søberg Risa

Idrettskonsulent

+47 979 75 570

ane@studentidrett.no