e-sport

OM E-SPORT

E-sport står for elektronisk sport. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner for å utøvesporten eller spillet, er e-sport. E-sport er idretten i verden med raskest vekst, og i Norge er det over 400 000 aktive e-sportutøvere, deriblant studenter. I e-sport kan funksjonsfriske og funksjonshemmede konkurrere på like vilkår. Kvinner og menn deltar på samme lag, i samme spill.

E-sport i studentidretten

I dag er e-sporten i Norge organisert i et mylder av strukturer. Det er løse kameratgrupper, kommersielle foretak, studentforeninger, utdanningsprogrammer på videregående skoler og idrettslag som organiserer dette uten en egen særforbundstilknytning. E-sportforbundet 

Flere studentidrettslag har organiserte e-sportgrupper og det har vært en økt vekst den senere tiden. 

Ved å tilrettelegge for e-sport vil norsk studentidrett utvide sitt allerede brede aktivitetsmangfold. Dette vil gi studenter et tilbud om en sosial treningsarena i studentidrettslagene som tidligere ikke har eksistert for denne målgruppen. Ved å innlemme og strukturere e-sport i NSI vil studentidretten forsterke sin inkluderende rolle i samfunnet, og dermed ta et større ansvar for norsk studenthelse ved å være en resept mot ensomhet i studietiden.

 

Med visjonen «Vi skaper fremtidens idrett» er det naturlig at NSI arbeider for å implementere det som til enhver tid anses som mye aktivitetsformer for studenter. 

Forbundstinget 2020 vedtok en resolusjon om e-sport, hvor norsk studentidrett mener at:

  • E-sport anerkjennes som idrett i norsk studentidrett

  • NSI skal aktivt jobbe for opptak av e-sport i norsk idrett

  • E-sport i studentidretten skal bære preg av idrettens verdier

  • Det skal jobbes for at et hvert campus skal tilrettelegge for e-sport gjennomstudentidrettslagene ved å blant annet tilgjengeliggjøre anlegg, lokaler og støtteordninger.

For å sikre fremdrift i arbeidet med implementering av e-sport i studentidretten, vedtok NSIs forbundsstyre å nedsette et e-sportutvalg som skal arbeide i perioden 2020-2022. Høsten 2020 arrangeres også NSIs første mesterskapet i e-sport.

Kontakt

Magnus Nedregotten

Tlf: +47 938 49 906
E-post: magnus@studentidrett.no

Mesterskap i e-sport