Dommeravgifter

Dommeravgifter vår 2020

Gjennom tilbakemelding fra våre klubber har det kommet tydelig frem at det er et økt behov for kvalifiserte dommere på våre mesterskap. Dette betyr at vi må ha sertifiserte dommere og derfor har forbundsstyret vedtatt å innføre dommeravgifter ved utvalgte mesterskap. Dette er på lik linje med svært mange andre særforbund, og vil heve kvaliteten på den sportslige gjennomføring av mesterskapet. Dette faktureres klubb, og vi anbefaler klubbleddet å dekke dette for sine medlemmer for å gjøre terskelen for deltakelse for hver enkelt studentidrettsutøver lavere og med det legge til rette for økt aktivitet.

 Avgiften faktureres direkte til klubben like etter arrangement

  •   Avgift er per lag

  •   Faktureres klubb

  •   Basert på tidligere deltakelse og oppsett

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiften kan bli redusert i forhold til faktiske påløpte dommerkostnader, men kan ikke overstige beløp i tabellen over.

 

Kontaktinfo

Magnus Nedregotten

Tlf: +47 938 49 906 

magnus@studentidrett.no