Antidoping -

Rent særforbund

Mål for NSIs forebyggende Antidopingarbeid

NSI skal gjennom vårt forebyggende antidopingarbeid sette antidoping og verdiarbeid på agendaen i norsk studentidrett, gjennom å

  1. Tydeliggjøre vårt standpunkt for en ren og verdibasert studentidrett

  2. Sikre god kompetanse om antidopingarbeid i medlemsmassen

Alle studenter som er aktive gjennom studentidrettslagene skal oppleve å være en del av et sunt og trygt trenings- og idrettsmiljø. Studentidrettsutøvere som sikter mot en toppidrettskarriere, skal være trygge på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidoping arbeid.

Risikofaktorer for doping i studentidretten

Ved siden av at medlemmene i studentidretten utsettes for de samme risikofaktorene som resten av medlemmene i norsk idrett, er studenter som målgruppe også i en livsfase som kan anses å være ekstra utsatt for bruk av doping. Dette spesielt ifm å bruke doping for å forbedre studieprestasjoner (såkalte «study drugs») og/eller doping knyttet til festing og annet sosialt i studietiden. Denne ekstra risikoen underbygger viktigheten av å drive forebyggende arbeid i studentidretten.

NSIs Antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan 2020-2021

Se Norges studentidrettsforbunds antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan for 2020-2021 her

  • Antidoping Norges nettsider finner du her.

  • FISUs antidoping-learning hub finner du her.

Kontakt

Guro Røen - Generalsekretær

Telefon +47 976 18 966

E-post: guro@studentidrett.no