DSC02316_edited.jpg

AktivCampus

OM aktivCampus

I 2018 startet NTNUI (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening) en pilot kalt «Treningsløftet» med mål om å fremme fysisk og psykisk helse blant studentene på NTNU i Trondheim, samt å tilrettelegge for vennskap og sosiale møteplasser. Piloten endret i 2019 navn til «aktivCampus» og ble videreført i 2020 ifm studiestart. aktivCampus i regi NTNUI er forløpet til etableringen av et nasjonalt konsept for hele norsk studentidrett ved samme navn.

 

aktivCampus har som hensikt å skape enda mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, og styrke studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden. Gjennom opplysningsarbeid, innsatsuke og hverdagsaktivitet, skal den enkelte student finne morsomme måter å være aktiv på i sin studiehverdag.

 

Etableringen av aktivCampus som et nasjonalt konsept er forankret i NSIs langtidsplan «Studentidretten vil! 2020-2024» vedtatt av Forbundstinget i februar 2020, definert under strategiområde 2 Studentidretten vil være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus delmål 2.1.1 Etablere «aktivCampus» som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter ila tingperioden.

Mer info kommer.

Kontakt

Atle Rolstadaas

Tlf: +47 992 67 510
E-post: atle@studentidrett.no

Idrettens Hus

Sognsveien 73

0840 Oslo

© 2020 by Norges studentidrettsforbund. Proudly created with Wix.com