DSC02316_edited.jpg

AktivCampus

Sammen om en ny start på studielivet!

Norges studentidrettsforbund og Rådet for psykisk helse ønsker sammen å ta et aktivt grep i 2021 for å redusere ensomhet, bidra til økt livsmestring og mer glede i hverdagen.

 

På fem studiesteder i Norge skal vi gjennom aktivCampus skape en aktiv studiestart som fremmer vennskap og hverdagsglede. Vi ønsker spesielt å gi studentene som startet sitt studieløp i fjor en ny start på studielivet høsten 2021, hvor vi kickstarter høstens studietid med en "tredje fadderuke" preget av glede, samhold og vennskap gjennom fysisk aktivitet i regi av den frivillige studentidretten.

 

Vi ønsker at aktivCampus skal bidra til å danne og videreføre gode relasjoner mellom studentene, på tvers av studieprogrammer og studiekull, men vil skille seg fra den tradisjonelle fadderuken ved at det vil være alkoholfrie arrangementer og aktiviteter. Det vil arrangeres ulike aktiviteter gjennom den frivillige studentidretten, hvor man i tillegg til å synliggjøre det mangfoldige tilbudet som allerede eksisterer på studiestedet tilby nye, lavterskel aktiviteter som passer for alle. Vi ønsker at studentene som deltar skal fortsetter med aktivitetene etter at uken er over, enten gjennom det organiserte idrettstilbudet eller gjennom egenorganiserte aktiviteter sammen med andre. I tillegg ønsker vi at studentene opplever økt livsmestring gjennom deltakelse på en egen workshop basert på kurset Hverdagsglede® i regi av Rådet for psykisk helse. 

Målsetninger

  1. Skape varige relasjoner og vennskap mellom studentene

  2. Bidra til økt livsmestring og sterkere psykisk helse

  3. Bidra til en aktiv og helsefremmende studiehverdag

Etikk og personvern

aktivCampus samler ikke inn sensitive personopplysninger. Aktiviteter som vil kreve påmelding vil gjennomføres elektronisk hvor deltakerlistene slettes etter endt aktivitet. 

Brukermedvirkning

Gjennom kartlegginger og system for evalueringer legger vi opp til at alle studenter skal kunne komme med innspill til aktiviteter gjennom aktivCampus. 

Støtte og samarbeid

aktivCampus er støttet av Stiftelsen Dam

stttet-av-dam_white_rgb_50830212463_o.pn

Hverdagsglede for økt livsmestring

Hverdagsglede® er et lavterskeltilbud for økt livsmestring, og er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Hdir, FHI og Frisklivssentraler. Gjennom aktivCampus vil det bli utviklet en egen workshop for studentene, samt en digital folder med grunnleggende innføring i de fem rådene som konseptet bygger på.

Rådet.Logo.jpg