Strategi 2018-2020

Her finner du NSIs strategi vedtatt på forbundstinget 2018.

PROGRAMERKLÆRING for 2018-2020

Norsk studentidrett vil:

1. Styrke studentidrettens rammebetingelser

Ved å:

- Øke synligheten og kjennskapen til norsk studentidrett

- Øke vår innflytelse på utdanningsfeltet

- Øke vår innflytelse i norsk idrett

- Sikre studentidrettens fremtidige finansiering

Fremtidsbilde: Norsk studentidrett anses som en leverandør av unge ledere og som et viktig bindeledd over en sentral livsfase, for å inspirere flere til livslang idrettsglede. Studentidrettslagene prioriteres på sine respektive studiesteder, og anses som en sentral leverandør av studentvelferd, gjennom et bredt aktivitetstilbud. Studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene er garantister for tilstrekkelig kapasitet i studentidrettsanleggene ved alle landets studiesteder.

2. Styrke studentidrettslagene

Ved å:

- Imøtekomme lagenes ønsker og behov, og legge til rette for utvikling

- Bistå lagene ved anleggsutfordringer

- Bistå lagene i etablering av gode samarbeid lokalt

Fremtidsbilde: Studentidrettslagene anerkjennes for sitt arbeid for studenter ved alle utdanningsinstitusjoner i Norge. Studentidrettslagene leverer idrett og fysisk aktivitet som lar seg kombinere med studier, og er en viktig bidragsyter for studentenes helse trivsel og studieprestasjoner.

3. Styrke mesterskapstilbudet

Ved å:

- Gjøre mesterskaps- og aktivitetstilbudet mer attraktivt for utøverne

- Veilede og støtte arrangørene, og styrke arrangørkompetansen

- Muliggjøre internasjonalt arrangement i Norge

Fremtidsbilde: Studentmesterskapene er studentidrettens fremste merkevare og er godt kjent i hele landet. Mesterskapene samler alle landets studentidrettslag i et bredt spekter av idretter. De internasjonale mesterskapene er godt kjent. NSI søker om å arrangere nasjonale og internasjonale arrangement, for å synliggjøre studentidretten, sammen med studentidrettslag og lokale samarbeidspartnere. Arrangementene brukes som læringsarenaer og gir praktisk arrangørkompetanse.

4. Utdanne fremtidens idrettsledere

Ved å:

- Identifisere og utvikle ledertalenter

- Utdanne aktivitets- og arrangementsledere

Fremtidsbilde: Studentidrettslaget er en arena for tilegning av kunnskap og praktisk erfaring, som supplerer studentenes formelle utdanning. Norsk studentidrett anses som en aktiv leverandør av trenere og ledere, som kommer norsk idrett til gode.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Du kan laste ned hele NSIs strategi for perioden 2018-2020 her

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler