Vi trenger frivillig til Global Dignity Day 2012

Vil DU være med på å øke ungdoms bevissthet rundt verdighet og hva det vil innebære å sikre alle menneskers rett til å leve et verdig liv? Vi trenger fem personer som vil fungere som veiledere under et 2-timers program kalt Global Dignity Day, 17.oktober.

Dette er et program hvor det veksles mellom fellessamlinger og samlinger/diskusjoner i klasserommet på ulike videregående skoler. Veilederne har ansvar for å lose gruppene gjennom tanker og diskusjoner rundt ordet verdighet og få elevene til å hente frem hendelser i sitt eget liv som har med verdighet å gjøre.
Global Dignity Day har tre formål:

  1. Fremme verdighetsbasert lederskap.
  2. Stimulere til en global samtale om verdighet.
  3. Engasjere ungdom i betydningen av verdighet.

Global Dignity Day skal gjennomføres onsdag 17.oktober og veilederne må ha mulighet til å være tilstede fra skolestart og frem til lunsj. I tillegg vil det være én kveld med opplæring. De aktuelle videregående skolene er Asker, Bleiker, Nadderud, Stabekk, Dønski, Jessheim, Lillestrøm, Mailand, Drømtorp og  Oppegård. 

Er dette noe du har lyst og anledning til å delta på? Vi i Norges Studentidrettsforbund håper å finne fem i våre studentidrettslag som har lyst til å bidra med litt frivillighet i dette spennende prosjektet.

Les mer på www.globaldignity.no. Her kan dere også melde dere på.

Kontakt forbundskontoret på telefon 91388617/21029860 (Marius) eller kontakt prosjektleder Marit Almåsvold Røste, telefon 92241400,  hvis dere har spørsmål.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler