NSI søker kandidater til Forbundsstyret

Helgen 9.-11. mars er det tid for et nytt forbundsting. På tinget bestemmes NSIs økonomiske og politiske prioriteringer for de neste årene. I tillegg skal det avholdes valg. NSIs valgkomité søker nå kandidater til forbundsstyret og ulike komiteer for perioden 2012-2014.

NSIs valgkomité søker etter kandidater til forbundsstyret og de ulike komiteene for perioden 2012-2014:  

Forbundsstyret (7 medlemmer og 1 vara)

Lovkomiteen (3 medlemmer og 1 vara)

Kontrollkomiteen (3 medlemmer og 1 vara)

Valgkomiteen (3 medlemmer og 1 vara)

For mer informasjon om styret og hvordan de organiserer mye av sitt arbeid i ulike utvalg, se NSIs kontaktsider. Her finner dere også informasjon om komiteene. Nedenfor følger en kort beskrivelse om hovedoppgavene (tatt fra NSIs lover):

Forbundsstyrets oppgaver: 

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Forbundsstyret skal:

1. Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Ha ansvaret for forbundets daglige ledelse, representere forbundet utad og ivareta forbundets interesser.

3. Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag av tinget eller som styret finner påkrevd, samt utarbeide retningslinjer for disse.

4. Utarbeide årsmelding, legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge saker til behandling av Forbundstinget.

Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.

Lovkomiteens oppgaver: 

Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med forslag.

Kontrollkomiteens oppgaver: 

Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med organisasjonens lov og beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Kontrollkomiteen møter så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn.

Valgkomiteens oppgaver: 

Valgkomiteen skal holde god kontakt med NSI og medlemslagene og komme med en innstilling til forbundstinget. Kanskje nettopp du er en aktuell kandidat?

Søknadsfristen er onsdag 1. februar!

Ta kontakt med valgkomiteen via e-post og/eller telefon. Vi vil gjerne ha en liten søknad der du skriver hvem du er, hvilket verv du kunne tenke deg og noen linjer om erfaring og forventninger.

Valgkomiteen kan nås på:

Siri Hetle Hasli - siri.hasli@gmail.com - 99159180

Knut Inge Engelbreth - kengelbreh@gmail.com - 98013538

Loni Pedersen - lonipedersen@hotmail.com - 93680053

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler