NSI involveres i Ungdoms-OL 2016

Idrettstyret utpekte på siste idrettstyremøte 3. mai, Idrettspresident Børre Rognlien og styremedlem Karette Wang Sandbu til å være idrettsstyrets representanter i hovedkomiteen for Ungdoms-OL. Den siste av de tre plassene Idrettstyret selv utnevner, ble gitt til Norges Studentidrettsforbund.

Hovedkomiteen for Ungdoms-OL består av alle interessenter i arrangementet, og skal være et rådgivende organ for Lillehammer Ungdoms-OLs Organisasjonskomité AS (LYOGOC). Idrettens representanter i hovedkomiteen er de 7 vinter-olympiske idrettsforbundene, Oppland Idrettskrets og Hedmark Idrettskrets, i tillegg til Idrettstyrets tre plasser, hvorav en plass skal besettes med representant fra NSI.

NSI har tidligere vært involvert i referansegruppen for Ungdoms-OL, sammen med de andre 7 vinterolympiske forbundene, i forbindelse med arbeid relatert til søknaden om å få YOG2016 til Norge. Nå får vi også mulighet til å komme med innspill og påvirke prosessen hele veien frem mot gjennomføringen av Ungdoms-OL på Lillehammer.

Idrettspresident Børre Rognlien gav følgende kommentar til pressen etter Idrettsstyrets møte 3. mai:

Vi har besluttet å spørre Studentidrettsforbundet om de ønsker å oppnevne et tredje medlem i organisasjonskomiteen for Ungdoms-OL. I og med at vi satser veldig mye på at dette ungdoms-OL ikke bare skal være en idrettskonkurranse, men også et arrangement som har store utfordringer og store muligheter, på både kultursiden og ikke minst utdanningssiden. I den sammenheng håper vi at Studentidrettsforbundet synes at det vil være en spennende mulighet å få være med på, å sitte helt sentralt i utvikling av arrangementet.

I Norges Studentidrettsforbunds resolusjon fra Forbundstinget 2012 vedr. NSIs holdning til YOG2016 heter det:

Norges Studentidrettsforbund er positive til det olympiske arbeidet som er igangsatt i Norges Idrettsforbund. Gjennom ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 håper NSI at norsk idrettsungdom får sette premissene både på og utenfor idrettsarenaene. For NSI er det viktig at ungdommen selv får ta styring, og at det i arbeidet mot ungdoms-OL gjennomføres gode kurs og samlinger for å heve ungdommens arrangementskompetanse. Vi ønsker at NSI skal ha en rolle i dette arbeidet, hvor våre tillitsvalgte og fagfolk skal bidra proaktivt og binde barne- og voksenidretten sammen i en fremtidsrettet ungdomsidrett.

Arbeidet med å oppnevne NSIs representant til hovedkomiteen vil igangsettes straks.  

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler