Vare- og tjenestekompensasjon 2011

Vi minner om ordningen angående momskompensasjon

6 mai. 2011 ble ” Forskriften om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet

Alle våre studentidrettslag skal ha mottatt en mail av NIF.

Om dere ikke har mottatt en slik mail, ta gjerne kontakt med forbundetskontoret

-Les mer om vare og tjenestekompensasjon her: 
 Mail: http://www.idrett.no/nyheter/Sider/S%C3%B8knadomvare-ogtjenestemomskompensasjon2011.aspx

-Spørsmål om selve ordningen sendes til:
 Mail: moms@idrettsforbundet.no

-Om dere har problemer med brukernavn/passord kan dere ta kontakt med:  
 NIFs supportavdeling:
 Telefon: 03615
 Mail: support@idrettsforbundet.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler