Nettverkssamling 2011- Oslo

Årets nettverkssamling vil avholdes i Oslo 11.-13.mars. Temaet for samlingen har fått tittelen ”Studentidrettslaget i sentrum”.
Påmeldingsfristen er: Fredag 25. februar - MELD DEG PÅ NÅ!

TEMA: Temaet på årets nettverkssamling vil bli "studentidrettslaget i sentrum". Det er studentidrettslaget, det daglige aktivitetstilbudet, frivilligheten og medlemmenes ønsker og behov, som er det viktigste leddet i norsk studentidrett – og dette er tema for samlingen. NSIs nettverksamling er et tilbud til alle studentidrettsledere og aktivitetsledere som ønsker å utvide sitt eget nettverk – ved å lære av andre, slik at studentidrettslaget kan bli enda bedre!

FOREDRAGSHOLDERE: Olaf Tabor, generalsekretær i det tyske studentidrettsforbundet, Adh og styremedlem i EUSA, vil delta på samlingen og holde foredraget ”Student EM, tidenes første europeiske studentleker og studentidrettens fremtid”.  
Norsk idretts fremtid med fokus på studentidrett, klubbutvikling og bærekraftig engasjement skal belyses med egne foredragsholdere og workshops.

Samspillet mellom utdanningsinstitusjonen, studentsamskipnaden og studentidrettslaget vil belyses spesielt.
I dagene fremover vil foredragsholdere offentliggjøres fortløpende på ”Nettverkssamling 2011” på facebook.

STED: Årets nettverkssamling holdes i Oslo, på Ullevål Stadion. Det faglige, overnatting og bespising med bankett vil alt foregå på Thon Hotel, Ullevål Stadion.

PÅMELDING: Deltakelse på nettverkssamlingen dekkes av egenandel på kr. 250,- per person. Denne betales inn på NSIs kontonummer 5134 06 08449. Merk betalingen ”Nettverksamling” og hvem dere betaler for. Det er kun lederen i laget som kan utføre påmelding og dette gjøres ved å sende en e-post med deltakernes navn og kontaktinformasjon (e-post og telefon) til mats@studentidrett.no.
Påmeldingsfrist: Fredag 25. februar.

GENERELL INFORMASJON: NSI dekker overnatting og mat på Thon Hotel for inntil fem personer fra hvert studentidrettslag. Videre dekker NSI reisekostnader for to personer fra hvert studentidrettslag. For å unngå høye reisekostnader er det viktig at dere bestiller reise tidlig. Dere kan gjerne stille med flere personer på nettverkssamlingen, men dere må da selv dekke utgiftene for disse.

NSI dekker IKKE overnatting for personer som bor i Oslo. Prisen inkluderer for disse deltagerne; konferansen, middag fredag, lunsj begge dager og bankett lørdag.

                                   

Vi gleder oss til å møte dere!

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler